Odnośniki do innych stron

Strona Opis
Kraj.Federacja Sportu dla Wszyst. Organizacja zrzeszająca Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i ich Związki, jest platformą wspóldziałania w upowszechnianiu kultury fizycznej, promowania zdrowego, sportowego stylu życia, a tym samym podnoszenia na wyższy poziom zdrowia Polaków.
Kujawsko-Pomorski Związek TKKF K-P Zw.TKKF mieści sie w Toruniu, (częściowo w Bydgoszczy) Zarząd Wojewódzki kieruje i koordynuje klubami i ogniskami TKKF oraz działaniami sportowo-rekreacyjnymi na tym terenie.
Lubuskie Tow.Krzewienia Kultury Fiz. Koordynacja w 58 ogniskach (ok.8 tys.osób). Ogniska, kluby, instancje miejskie i zarząd Lubuskiego TKKF są organizatorami rocznie blisko 1000 imprez, w których bierze udział ponad 120 tysięcy Lubuszan.
Ministerstwo Edukacji i Nauki Ministerstwo kieruje następującymi działami administracji rządowej: nauka; oświata i wychowanie; szkolnictwo wyższe
Ministerstwo Sportu Sport to wspólna narodowa sprawa, władzy publicznej wszystkich szczebli, a jego uniwersalne wartości i docenienie społecznej, edukacyjnej, kulturowej i obronnej roli w życiu społ., jest ważny na rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy każdego człowieka.
Organizacje pozarządowe Trzeci sektor to nazwa, której używa się wobec ogółu organizacji pozarządowych. Portal prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, (organizacje non-profit)
TKKF-Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy Ośrodek usytuowany jest wsród licznych wzgórz i jezior, Sierakowskiego Parku Krajobrazowego i borów Puszczy Noteckiej. Nowoczesne boiska sportu dla wszystkich, hala, korty, pływalnia,...
Wielkopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fiz. Koordynacja działalności wojewódzkiej, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, amatorska liga piłki nożnej TKKF (drużyn "6" osob.),org. obozów sportowo - rekreacyjnych, organizacja kursów instruktorskich, i inne
Zachodniopomorski Związek TKKF Zarząd Wojewódzki w Szczecinie, który skupia ok. 40 klubów i ognisk TKKF
Zarząd Główny TKKF ZG TKKF, jest Związkiem ogólnokrajowym sportowym i rekreacyjnym działającym w dziedzinie "sportu dla wszystkich"oraz innych odmian aktywności ruchowej -aprobowanych przez międzynarodowe stowarzyszenia i federacje.
Zarząd Woj.Małopolskiego TKKF Koordynator klubów sportowo-rekreacyjnych i ognisk małopolskiego "Sportu dla Wszystkich" m.in.Halowej Piłki Siatkowej (Ligi TKKF), narciarstwa, badmitona, koszykówki, itd