Powstanie TKKF

Przedwojenni Działacze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" YMCA, TKKFK wkrótce po Październiku 1956 r., w okresie ożywienia i nadziei na reformę panującego wówczas ustroju zawiązują Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W deklaracjach wstępnych do pierwszych zebrań w województwach uznawano osobę ludzką za wartość nadrzędną. Mimo ograniczeń narzucanych przez wynikający system konieczności mówienia "językiem ezopowym", TKKF ciągle przypominało o "podmiotowości społeczeństwa" i potrzebie rozwoju aktywności ruchowej "demokratycznych form życia społecznego i politycznego".

Jednostkami podstawowymi są (stowarzyszenia kultury fizycznej)ogniska i kluby statutowe TKKF, które posiadają osobowość prawną i realizują program merytoryczny zgodny z szeroko rozumianą kulturą fizyczną a zwłaszcza rekreacją ruchową (sportem dla wszystkich).