Otwieramy nową podstrone IMPREZY będą na niej głownie imprezy rekreacyjno-sportowe, w których w jakiejś części (bezpośrednio lub pośrednio) bierze udział Pomorski TKKF, ale także, gdy zauważymy nietypową dyscyplinę „sport dla wszystkich”, niezwykłe procedury,......

 

Wszystkim wiadomo, że komercyjne imprezy przejmuje coraz więcej małych firm np. organizacją imprez integracyjnych, survivalowych, działające w branży turystycznej, gastronomicznej czy kurierskiej często potrzebują sprzętu, który np. zapewni rozrywkę ich klientom, jak chociażby quady, motocykle, skutery wodne czy łodzie motorowe. Wszystko to można wziąć w leasing. Nam nie o taki typ imprez chodzi!

Głównie będziemy się kierować potrzebami animatorów, amatorów sportu powszechnego - działaczy TKKF,UKS,SKS,LZS,... chcielibyśmy także z Państwem wymieniać się doświadczeniami na naszym forum z osobami/wolontariuszami często borykającymi się z wieloma trudnościami przy organizowaniu i propagowaniu wszelkich form sportu dla wszystkich, na które składają się: turnieje, festyny, zloty, akcje masowe, ligi, spartakiady, imprezy plenerowe i rodzinne, imprezy w ośrodkach wczasowych (zakładowych) i w miejscu zamieszkania oraz wiele, wiele innych.

Jakie przepisy prawne o tym mówią? Kto może i powinien z nich korzystać? Itd., itp.;

 

Działalność „imprezowa” jest jedną z podstawowych i najbardziej promujących form sportu dla wszystkich i dlatego będziemy się starać, aby informacje tu zawarte, powinny przyczynić się nie tylko do bieżącej informacji, ”co, gdzie, kiedy??”. Ale chcemy podnoszenia na wyższy poziom strony organizacyjnej imprez, a tym samym zachęcić wiele osób do indywidualnego zajmowania się wszelkimi formami sportu dla wszystkich, bo taka jest ogólnie rola TKKF.

Rosnące zapotrzebowanie na człowieka „fit” do tego zintegrowanego z umiejętnością właściwego zagospodarowania czasu wolnego od pracy, a także potrzeby zdrowotne i psychofizyczne każdego współczesnego „zjadacza chleba”, wymagają umiejętności jego praktycznego i pożytecznego działania, co jest sztuką niezwykle trudną. Jej opanowanie wymaga wielu zmian w warunkach społecznego bytowania, świadomości społecznej, a także nowoczesnego sposobu myślenia.

Każde państwo, poprzez swoją politykę socjalną, stara się realizować program zaspokojenia wszelkich potrzeb swoich obywateli. Również w naszym kraju, w warunkach gospodarki rynkowej, dąży się nie tylko do zapewnienia odpowiedniego poziomu życia, ale także do zabezpieczenia różnych form racjonalnego wypoczynku, w tym możliwie szerokiego udziału w sporcie dla wszystkich. Niebagatelna rola przypada tutaj organizacjom pozarządowym(społecznym) typu non-profit, a w szczególności Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej.

I nie musimy się wcale martwić, że nie podołamy finansowo przy imprezach z jachtami, łodziami motorowymi, skuterami wodnymi czy quadami. Ponieważ w to wchodzi coraz więcej firm, które zajmują się organizacją czasu wolnego klientom indywidualnym czy grupom. I zazwyczaj mają one problem ze znalezieniem środków na zakup takiego sprzętu.

Nie będziemy dywagować o problemach pojawiających się w odniesieniu do skuterów wodnych, czy innych. Kłopotach związanych z polisą. Czy ubezpieczać taki skuter jako urządzenie czy jako pojazd?

Z kolei przy quadach jest problem z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych, ponieważ nie wszystkie marki tych pojazdów podlegają rejestracji w wydziale komunikacji z powodu braku homologacji. Dotyczy to głównie sprzętu wyprodukowanego poza Europą. W związku z tym leasing quadów bez prawa rejestracji jest utrudniony (znowu pojawia się problem z ubezpieczeniem autocasco). W niektórych przypadkach brak homologacji można obejść, rejestrując pojazd np. jako ciągnik rolniczy. Powoduje to niestety dodatkowe koszty. Co ciekawe, w innych krajach Unii Europejskiej podobne trudności nie są spotykane, ponieważ quada rejestruje się bez względu na homologację na podstawie faktury. Ustawodawca doszedł, bowiem do wniosku, że pojazd tego typu porusza się głównie po bezdrożach i nie jest wykorzystywany jako środek codziennego transportu. Po drogach przemieszcza się jedynie sporadycznie, głównie po to, by dojechać w teren.

Natomiast wszystkie skutery muszą być zarejestrowane. Do kierowania nimi nie jest jednak wymagane prawo jazdy, o ile pojemność silnika nie przekracza 50 cm sześc. Na wszystkie skutery z silnikami o wyższej pojemności trzeba już mieć uprawnienia. Przypomnieć należy, że samo zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklamy w tym miejscu bez zawiadomienia zarządcy grozi karą. Możemy być także narażeni na „Szpiegów z ZAiKS-u”, bo lubią takie akcje.

Umowę leasingu, której przedmiotem są nietypowe środki trwałe, zawiera się na podobnych zasadach jak inne transakcje. Procedura i czas konieczny do podjęcia decyzji zależą od wiarygodności klienta, wartości operacji i tego, jak bardzo nietypowy jest przedmiot leasingu.

Zresztą kategoria nietypowy środek trwały jest pojęciem względnym. To, co jeszcze 10 lat temu było w Polsce nietypowe, dziś staje się czymś normalnym. Z kolei to, co jest nietypowe w Polsce, może być standardem w Europie.

Będziemy się starać, aby w publikacjach dotyczących imprez a w tym zawartych treści, odnosiły się do działalności organizacji, zwłaszcza stowarzyszeń kultury fizycznej a funkcjonujących w obszarze sportu dla wszystkich, powinny wskazać, jak należy postępować, aby uwzględniając szeroko rozumiane potrzeby społeczne, i osiągnąć założony cel.