Odnośniki do innych stron

Strona Opis
Atlas inicjatyw  
Europejska Platforma Ludzi Starszych  
Przeciw dyskryminacji  
Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych
1 października 2006 r.
STOP dyskryminacji osób starszych  
Szkoła @ktywnego Seniora - S@S Wyzwolenie aktywności osób w średnim i starszym wieku
Towarzystko Krzewienia Kultury Fizycznej strona główna pomorskiego TKKF