Aktualności

Data Tytuł i treść
2018-05-22 Bezpłatne szkolenie aktywizacyjne szczególnie w wieku 50+
TKKF, program "IKIGAI po polsku", Akademia Umiejętności ICT,. zaprasza do zamierzonego rozbudowania szkoleniowego o wiedzę i umiejętności komputerowe(120 godz.) i współpracy szkoły językowj z woj. pomorskiego celem wspólnej realizacji "Poszerzone kompetencje kluczem do rozwoju regionu". Zapewniamy instruktorów, materiały szkoleniowe i potwierdzenie stosownym certyfikatem.
Podpisujemy; oświadczenia, metryczki, umowy, regulaminy o odpowiedzialnym uczestnictwie w Projekcie!


pokaż wszystkie