P r o g r a m    d z i a ł a n i a

Pomorskiego Związku

Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej

 

na lata  2015-2018

 

REALIZUJĄCY STRATEGIĘ

rozwoju Sportu dla Wszystkich

 

  1. Strategia identyfikacji TKKF

A - Budowanie pozytywnego wizerunku PZ TKKF jako organizacji skutecznie informującej o jej ofercie i zapotrzebowaniu to warunek przyciągnięcia zarówno aktywnych uczestników, animatorów, odbiorców działań, jak i sponsorów oraz wolontariuszy. Liczymy, że przy odpowiednim zaangażowaniu możemy osiągnąć sporą skuteczność bez większych nakładów finansowych.

Aktywne działania promocyjne

 B - Sport Dzieci i Młodzieży

Pierwszy motyw naszego TKKF-owskiego programu to zaczynaj młodo: sport i wychowanie fizyczne dla dzieci i młodzieży.

 

Koncentrujemy się na skłonieniu wszystkich domowników do tego żeby czerpali radość ze wspólnego działania. Mamy świadomość, że dzieci i młodzież potrzebują wsparcia rodziców i lokalnej społeczności, żeby uzyskać dostęp do obiektów sportowych, materiałów i umiejętności nie- zbędnych do utrwalenia w przyszłości zdrowego, aktywnego stylu życia.

Naszą podstawową zasadą winno być, że jeżeli każdy człowiek stanie się odrobinę aktywny zamiast zostawiać wszystko elicie kilku sportowców, wtedy wszyscy możemy stać się tak aktywni jak małe dzieci i równie szybko się uczyć. Jeżeli rodziny nie docenią znaczenia wspólnej aktywności i radości, jaką dają dyscypliny dla wszystkich i tradycyjne gry, nie będzie możliwe wywołanie identyfikacji z korzyściami, jakie daje większa aktywność fizyczna.

Głównym zadaniem dla całego Towarzystwa jest organizacja imprez i akcji, w których biorą udział całe rodziny.

Działalność TKKF powinna zmierzać do aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży poprzez organizowanie:

 

  1. Strategia międzypokoleniowego kształtowania ról

      - Mój tata, moja mama są sportowcami

Elitarne wydarzenia sportowe, takie jak Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie przyciągają międzynarodową widownię, która dostarcza funduszy płynących do organizacji sportowych. Wydarzenia te tworzą także bohaterów mediów i znane osobistości, które stają się międzypokoleniowymi wzorami do naśladowania przyciągając nowe generacje młodych ludzi zaczynających trenować naśladując swoje bohaterki i bohaterów narodowych, a w końcu wkraczają na profesjonalne zawody. Jeśli mamy odnieść sukces w promowaniu sportu dla wszystkich, a nie tylko zdobyć kilka sekund chwały na międzynarodowej scenie sportowej to musimy sprawić, żeby każda rodzina zrozumiała jedną, kluczową sprawę. Najważniejszym bohaterem dla większości dzieci jest tata, najważniejszą bohaterką mama, a najważniejszym i współzawodnikami bracia i siostry. Programy sportowe i rekreacyjne muszą bazować na takich właśnie, międzypokoleniowych wzorach do naśladowania, żeby nakłonić każdego do "zrobienia odrobinę więcej': wypróbowania nowej dyscypliny sportowej, nowego stylu. aktywnego wypoczynku i wspólnej zabawy.

Jedną z form pozytywnego oddziaływania wychowawczego w rodzinie a wpływającego na zdrowie dziecka jest zapewnienie wspólnej aktywności ruchowej -dzieci i rodziców. Wspólne przebywanie w czasie wolnym jest również doskonałym sposobem na integrację rodziny. Rodzice winni znaleźć czas na wspólne wyjazdy w plener, spacery gdzie najlepiej urozmaicić czas różnymi zadaniami ruchowymi, ćwiczeniami lub sportami. Wielokrotne badania naukowe dowiodły, że uprawianie w przeszłości lub obecnie przez rodziców jakiejś dyscypliny sportu lub ćwiczeń ruchowych aktywizuje całą rodzinę i często determinuje ruchowe zainteresowania dzieci.

Formy działalności TKKF w kreowaniu aktywnego stylu życia w rodzinie powinny uwzględnić:

o       aktywną turystykę rodzinną: udział w wycieczkach, rajdach pieszych, rowerowych;

o       udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, festynach i zabawach gdzie w atmosferze przyjaźni rywalizują dzieci i rodzice;

o       rodzinne wczasy rekreacyjno-sportowe, których celem jest kreowanie prozdrowotnego i prosportowego stylu wypoczynku.

3. Strategia skojarzenia - Czas Wolny Czas dla Sportu

Kolejny motyw Strategii TKKF to promowanie sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu. Powinniśmy skoncentrować się na więziach społecznych i działalności mającej na celu rozwój społeczności, która buduje infrastrukturę społeczną. Potrzebujemy takich mechanizmów, żeby kontaktować rodziny, dzieci i młodzież z innymi ludźmi zainteresowanymi podobnym spędzaniem wolnego czasu, a także dostarczać zawodowym sportowcom i nauczycielom wychowania fizycznego Środków niezbędnych do organizowania komercyjnych imprez sportowych i rekreacyjnych. Grupy i stowarzyszenia ludzi o podobnych zainteresowaniach tworzą ramy organizacyjne i sieć powiązań, które przekształcają zainteresowanie w wyraźne orędownictwo.

Promocja sportu potrzebuje aktywnych rzeczników zdolnych zarażać innych entuzjazmem po to, aby spróbowali nowych dyscyplin sportowych, tradycyjnych gier i innych form aktywności w czasie wolnym, które spełniają nasze wymaganie osiągania długoterminowych korzyści dzięki "trzydziestu minutowym dziennie': Głównym zadaniem tej strategii jest szkolenie lokalnych liderów sportu dla wszystkich oraz po- moc nauczycielom wychowania fizycznego i zawodowym sportowcom w organizacji lokalnych imprez.

Ważnym kierunkiem naszej działalności winna być integracja poprzez sport, rekreację i turystykę. Szczególną uwagę należy zwrócić na integrację osób niepełnosprawnych. Proces rewalidacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wiąże się z twórczym ich uczestnictwem w różnych formach aktywności ruchowej, których szczególnym przejawem jest sport.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne, w których dana osoba niepełnosprawna uczestniczy, stwarza korzystną sytuację do zwalczania swej niepełnoprawności ale i do pomnażania jej szans życiowych. Mimo swojej niepełnosprawności osoby dorosłe jak również dzieci i młodzież nie rezygnują z rywalizacji sportowej, dzięki której mogą przeżywać chwile radości i szczęścia. Sport jest dla nich bowiem źródłem wielu emocjonalnych doznań oraz szansą na pełną integrację z osobami pełnosprawnymi.

Dlatego też poprzez sport, rekreację i turystykę integracja uczestniczących w tym osób, szczególnie niepełnosprawnych powinna być ważnym kierunkiem naszej działalności na kolejne lata.

W systemie działań sportowo-rekreacyjnych TKKF należy uwzględnić organizację:

o       integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych; .sekcji sportowych w wybranych dyscyplinach gier zespołowych i indywidualnych zależnie od stopnia niepełnosprawności;

o       zabaw i gier rekreacyjnych dla dzieci dostosowanych do ich poziomu psychoruchowego, mających charakter ćwiczeń koordynacyjnych i odprężających.

4. Strategia partnerstwa -Przyjdź i spróbuj

Ten motyw to przybliżenie sportu ludziom -można to osiągnąć tylko dzięki serii strategicznych sojuszów, które zachęcają do zdobycia pierwszych, doświadczeń w sporcie i rekreacji. Promujemy akcję "Przyjdź i spróbuj", Dyscypliny dla Wszystkich i sporty typowo polskie, na przykład po to, aby rekrutować nowych członków. Społeczności lokalnych, rady miejskie, samorządy muszą stać się strategicznymi partnerami w aktywnej promocji nowych gier, imprez, nowych obiektów i nowego poczucia masowego uczestnictwa w sporcie i rekreacji. Dopóki ludzie nie zaczną osobiście brać udziału w nowych przedsięwzięciach, wydarzeniach, dniach sportu, zajęciach na siłowni, grupach rekreacyjnych, programach sportowych i komercyjnych imprezach rekreacyjnych, dopóty nie uwierzą, że sport może im i ich partnerom życiowym pomóc w aktywnym zdrowym życiu.

Spośród wielu form ćwiczeń fizycznych, które można zalecić każdemu a w szczególności do wspólnego uprawiania w kręgu rodzinnym czy znajomych, niewątpliwie na pierwszym miejscu należy postawić bieg.

Jest to naturalna forma ruchu -nie trzeba się go uczyć, a poza tym biegać można wszędzie. Bieg z punktu widzenia fizjologicznego jest najkorzystniejszą, najbardziej wszechstronną formą ruchu, ponieważ angażuje cały organizm, wszystkie jego układy.

W kalendarzu imprez sportu powszechnego Ognisk TKKF winno znaleźć się wiele propozycji imprez biegowych, np.:

o       biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży,

o       regularne biegi jak; Parkrun i codziennej treningi

o       biegi i aktywności z okazji "Święta Niepodległości" .bieg "sylwestrowy" itd.

o       bieg z okazji "powitania wiosny"i inne,

o       bieg sztafetowy dla rodzin, „dla zdrowia”

o        pokonaj równik i inne monitorowane z indywidualnymi programami i aplikacjami z wykorzystaniem nowych technologii, ulepszania hardware i software smartfonów, żebyśmy mogli z naszych telefonów posiłkować się w trakcie treningu

5.  Strategia włączenia -sportowcem można być zawsze

Musimy zachęcić byłych sportowców kobiety i mężczyzn, którzy wcześniej odgrywali jakąś rolę w sporcie aby do niego wrócili.

Żeby wrócili jako zawodnicy i trenerzy, jako sędziowie i urzędnicy instytucji sportowych, jako członkowie stowarzyszeń sportowych i rekreacyjnych, a przede wszystkim aby odzyskali uczucie, że naprawdę mogą swoją wiedzę i doświadczenie przekażą innym. Aby byli liderami aktywnego, zdrowego stylu życia.

Realizowane przez TKKF a wspomagane przez MSiT spotkania z olimpijczykami powinny stać się codzienną formą. Każde Ognisko TKKF powinno mieć w swoim granie byłego sportowca. Rozwijający się w naszym kraju Sport dla Weteranów w rożnych dyscyplinach sportu powinien być wspomagany przez TKKF.

 

6.  Strategia edukacji

-sport przygotowaniem do życia w społeczeństwie

 

Łatwiejszy dostęp do sportu dla różnych grup społecznych i tworzenie obiektów dostępnych dla wszystkich trzeba oprzeć na fundamencie systemu edukacji. Rząd inwestuje w edukację społeczeństwa. My natomiast musimy dodać czwarty element do podstawowej listy umiejętności obejmującej czytanie, pisanie i liczenie. Musimy dodać rekreację, żeby sport i programy aktywnego wypoczynku zostały zaakceptowane jako źródło nie tylko wychowania fizycznego, ale także jako podstawowy element przygotowujący do życia w społeczeństwie, angażowanie się we wspólne przedsięwzięcia i uczestniczenia w sporcie. To kluczowy element nauki o życiu. W miarę jak zaczynamy rozumieć i doceniać znaczenie edukacji trwającej całe życie, musimy też zrozumieć że sport i rekreacja tworzą dla niej ważne ramy.

W tej strategii szkolenie przez nasze Towarzystwo instruktorów rekreacji, animatorów sportu dla wszystkich, wolontariuszy sportu dzieci i młodzieży musi stać się naczelnym zadaniem TKKF.

Posiadając ogromne doświadczenie w realizacji procesu szkoleniowego winniśmy wrócić do źródeł działalności TKKF i przekonać wszystkich, że instruktor rekreacji to właśnie ten lider w sporcie dla wszystkich, który sam siebie i innych edukuje całe życie.

Realizacja zadań programowych przyjętych przez nasze Towarzystwo wymaga odpowiedniego, dobrze przygotowanego zaplecza kadrowego, by móc spełnić oczekiwania dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych w zakresie prowadzenia różnych form aktywności ruchowej.

W związku a: tym szkolenie kadry instruktorów rekreacji, menadżerów wolontariuszy sportu staje się jednym z ważniejszych zadań naszej działalności. Szczególnie ważnym zadaniem jest szkolenie kadr do prowadzenia zajęć z dziećmi, z osobami niepełnosprawnymi, starszymi oraz pracujących w Ośrodkach Terapii Ruchowej. Szkolenia te należy prowadzić przede wszystkim w Centralnym Ośrodku Sportowo -Szkoleniowym TKKF w Sierakowie oraz w ośrodkach terenowych posiadających odpowiednie warunki i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną.

7. Strategia globalnego zrozumienia i lokalnej ekspresji

- Uprawiaj sport -jeśli nie będziesz mistrzem będziesz zdrowym człowiekiem

Wszystkie w/w strategie i zawarte w nich argumenty prowadzą jednak do ostatecznego paradoksu, który obserwujemy w naszym kraju.

Firmy, rząd i media promujące jakiś produkt lub usługę wolą koncentrować się na znakomitej jednostce: lekkoatlecie, działaczu sportowym lub rekordziście. Na każdego zdobywcę złotego medalu przypadają setki tysięcy "graczy", którzy dzielą jego sukces i uczą się na podstawie jego sposobu gry. Bez krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń sportowych, grup kulturowych i globalnego sponsoringu sportowego nigdy nie zaistniałyby owe miliony lokalnych sposobów wyrażania tych samych umiejętności i środków aktywnego wypoczynku i rekreacji. Stąd też musimy jako TKKF umiejętnie wykorzystywać sukcesy sportowe w promowanie zdrowego stylu życia.

Tak samo też musimy zachęcać ludzi do inwestowania we własną przyszłość, żeby ich "wolny czas" obejmował zaangażowanie czasu i środków w sport i rekreację, która dosłownie pozwala im "bardziej korzystać z życia”:

Obserwujemy ostatnio wzrost zainteresowania coraz większej licz- by ludzi turystyką, która ze względu na swoje wartości wychowawcze, dydaktyczne i rekreacyjne pełni istotną rolę w kształtowaniu nawyków zdrowego stylu życia. Imprezy turystyczne stwarzają doskonałą okazję do dokładnego poznania osobowości uczestników. Uprawianie turystyki wyzwala u ludzi radość życia, potęguje dobre samopoczucie, uczy odnajdywania przyjemności w obcowaniu z przyrodą.

Wśród różnych form turystyki kwalifikowanej największą popularnością cieszy się turystyka piesza i kolarska. Turystyka piesza to wędrówki, rajdy po górach i nizinach w wolnym czasie dla wypoczynku, rozrywki, promowania zdrowia. Coraz większa liczba uczestników wędrówek używa do marszu kijów, uprawiając w ten sposób "nordic walking” czy nart biegowych:

Drugi rodzaj turystyki -rowerowa przyciąga coraz więcej ludzi gdyż jazda na rowerze obok biegania to najprostsza forma aktywności ruchowej nie wymagająca specjalnych nakładów finansowych.

W systemie działań organizacyjnych Ogniska TKKF na terenie całego kraju winny być inicjatorem i realizatorem wycieczek, wędrówek, rajdów pieszych i rowerowych. Celem tej działalności jest profilaktyka prozdrowotna uczestników prowadząca do utrzymania i podnoszenia sprawności psychofizycznej społeczeństwa w tym szczególnie dzieci i młodzieży.  

 

 8. Strategia sponsoringu - Orliki to jest to

 

Niczego wielkiego nie da się osiągnąć nie ponosząc kosztów, bez względu na to, jak ogromne mogą być korzyści. Tworzenie fundamentów pod zwiększone zaangażowanie społeczeństwa w sport i aktywną rekreację tworzy podstawy do uzyskania dostępu do interesujących społeczności. Orlik nie tylko dla piłkarzy a ważnym krokiem do naszego lepszego rozumienia ich społecznej misji. Duże korporacje i nowo powstające firmy internetowe zdają sobie sprawę, jak ważne jest, żeby ludzie spotykali się, aby się wspólnie uczyć i bawić, w wyniku czego korzystają z usług, umiejętności i towarów sportowych, które dają im poczucie dokonania czegoś, zdobycia wolności i sprostania wyzwaniom. Sponsorzy stają się coraz bardziej wyrafinowani w poszukiwaniu ekonomicznej wartości w zamian za udostępniany budżet. Elitarny sport przyciąga widzów z całego świata, ale to lokalna i regionalna aktywność pomaga w przekształcaniu świadomości na zaangażowanie w sport. Z kolei zaangażowanie przechodzi w aktywne długoterminowe uczestnictwo, które tworzy motywację do wspierania znanych marek kojarzących się ze sportem. W ten sposób tworzy się fundamenty pod inicjatywy sponsorskie i zachęca do dalszego wspierania dobrze zarządzanych imprez, inicjatyw i programów szkoleniowych.

9.  Ruszaj się dla serca i polepszenia zapobieganiu ch. układu krążenia i prewencji ch. uznanych za cywilizacyjne.

Ćwiczyć powinniśmy od dziecka. Aktywność fizyczna w dzieciństwie redukuje ryzyko nadciśnienia w drugiej połowie życia aż o połowę. Ale - jak mówią lekarze - nigdy nie jest za późno by zacząć, nawet po drugim zawale. Serce jest mięśniem i, tak jak inne mięśnie, potrzebuje regularnego treningu. Regularny i cykliczny wysiłek fizyczny sprawia, że serce jest bardziej wydolne i poprawia się jego ukrwienie, gdyż rozszerzają się naczynia krwionośne. Organizm jest lepiej zaopatrywany w tlen i produkty energetyczne potrzebne komórkom do procesów metabolicznych. Przeznaczenie dwóch godzin tygodniowo na ćwiczenia zmniejsza o połowę ryzyko chorób serca i innych, jeżeli ćwiczymy regularnie pół godziny dziennie - aż o 60 proc. Do tego wykorzystywanie i wspieranie turystyki aktywnej jako działań psychoterapeutycznych.

 

10.  Strategia trzeciego okresu naszego życia

~Aktywny trzeci wiek - aktywne całe życie

 

Jedną trzecią życia spędzamy pracując lub ucząc się, kolejną śpiąc i jedząc, a pozostały "czas wolny" staje się polem bitwy dla aktywności zorganizowanej. Musimy dopilnować, żeby całe życie spędzać dobrze. Przez jedną trzecią życia przygotowujemy się do pracy i życia w społeczności, kolejną przeznaczamy na działalność zarobkową, a teraz musimy przygotować się na ostatnią z trzech części -długie życie po zakończeniu pracy, które wymaga abyśmy byli "bardziej aktywni".

Wygrywanie w każdej dyscyplinie sportu wymaga determinacji, poświęcenia i pozytywnego nastawienia. Promowanie sportu jako sposobu spędzania wolnego czasu wymaga, abyśmy wszyscy wykroczyli poza promowanie wychowania fizycznego i imprez sportowych w interesie osób obecnie zaangażowanych w sport i skupili się na stworzeniu warunków, w których będzie można docenić "ostatni z trzech okresów życia': Musimy się przygotować na dłuższe, bardziej aktywne życie w ostatnim okresie życia i zrozumieć, że nasze poświęcenie dla dzieci i młodzieży znajdujących w pierwszym okresie oraz nasze własne, aktywne życie pełne sportu i aktywnej rekreacji w drugim okresie tworzy fundamenty, na których budujemy ostatni z trzech okresów życia.

Znany teoretyk sportu K. Meined -autor książki "Motoryczność ludzka" ( 1967) - konkluduje "ćwiczenie fizyczne i sport nie powinny kończyć się z chwilą dojścia do późnego wieku. Przeciwdziałają one bowiem regresowi motoryczności człowieka i łagodzą ciężar przykrego procesu starzenia się”:

Badania i eksperymenty naukowe dowodzą, że systematycznie uprawiane ćwiczenia ruchowe mogą nie tylko utrzymać ale także sprzyjać progresji aktualnego poziomu sprawności fizycznej osób w średnim i starszym wieku. Dlatego aktywność ruchowa powinna towarzyszyć człowiekowi przez całe życie we wszystkich etapach autogenezy.

Nasza organizacja wytyczając kierunki działalności na kolejne lata nie może zapomnieć o tej kategorii osób i przedstawić im propozycję:

o       organizacji systematycznych zajęć ruchowych dla osób III Wieku w Ośrodku Terapii Ruchowej,...

o       inicjowania akcji i przedsięwzięć zachęcających do stałej troski o zdrowie przez aktywny styl życia,

o       tworzenie grup dyspanseryjnych (korekcyjno-wyrównawczych) dla schorzeń związanych z podeszłym wiekiem

o       prowadzenie nauki różnych sportów dla osób trzeciego wieku

o        inne techniki jak Pelvicore – program ćwiczeń autorstwa światowej sławy fizjoterapeutki prof. Kari Bo, pomaga osobom w każdym wieku odzyskać kontrolę nad własnym ciałem i wzmocnić mięśnie dna miednicy, które słabną z wiekiem, przyczyniając się do powstania dolegliwości. Program składa się z niezwykle prostych ćwiczeń, których regularne stosowanie ujędrnia brzuch, zmniejsza i zapobiega bólom krzyża oraz stawów, poprawia postawę, itd

Nie rezygnuj

Ćwiczenia mają poprawić sprawność i samopoczucie, a nie je pogorszyć, więc seniorzy powinni podejmować takie formy aktywności, które odpowiadają ich możliwościom zdrowotnym i nie będą dodatkowo pogłębiały schorzeń, z jakimi już się borykają. Z ruchu nie powinny natomiast rezygnować osoby z  różnymi dolegliwością. Na rynku dostępna jest cała gama produktów chłonnych, które nie tylko wchłaniają wilgoć, ale zapewniają komfort i bezpieczeństwo podczas wykonywania różnych ćwiczeń.  TKKF jako organizacja z 58-letnim stażem – Zaprasza

 

Główne kierunki działania na 2015 – 2018 przez  PZ TKKF  Gdynia-Gdańsk, opracowano na podst.: materiałów własnych na Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze Delegatów Ognisk/Klubów TKKF dnia 16.11.2014 r. , opracowanego przez ZG TKKF, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Projekt CC 2014 PL16M20PO11, NGO i inne