Pozostało niewiele czasu do 23. lutego godz.23;59!!!

 

Chciałbym Państwa zachęcić do oddania głosu na projekty dotyczące naszego osiedla(ale też tam gdzie próbuje się remontować i odnawiać, jak również inwestować w gdańska infrastrukturę sportowo-rekreacyjną), ponieważ osiedle Zaspa-Rozstaje wraz z nami się starzeje i przydałyby się dla jego mieszkańców pewne udogodnienia, które jako organizacja TKKF zgłosiliśmy w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2014. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczna do 23 lutego. Każdy mieszkaniec Gdańska, który ukończył 16 lat może zagłosować na maksymalnie 5 projektów zgłoszonych do tego pilotażowego programu przez www.gdansk.pl.

Szczegóły zamieszczam w załączonym poniżej mailu, ale sa też na naszych stronach www.tkkf.org.pl i http://www.tkkf.org.pl/rekreacja_ruchowa/ w Aktualnościach i Artykułach wchodząc w Menu, http://www.rozstaje.eu/, a także w załączonej ulotce "w GŁOSOWANIU". Liczę na Wasze głosy :-) Chciałbym Was również prosić o pomoc w rozpropagowaniu naszej inicjatywy wśród członków Waszych rodzin, znajomych i mieszkańców z Gdańska, np. poprzez przekierowanie dalej tego e-maila, wydrukowanie i przekazanie ulotek,... Z góry serdecznie dziękuję :-)


Pozdrawiam,

Marek M.Moneta

 

Oddaj swój głos na projekt(y)

dotyczący naszego osiedla

D r o d z y   M i e s z k a ń c y !

 

Jak dzisiaj podały ostatnio media już głosowało 19 tys. gdańszczan w głosowaniu  nad  budżetem  obywatelskim Gdańska na rok 2014. Na oddanie głosów mamy więc tylko 6 dni  - do 23 lutego do godz. 23.59.  Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu kliknięcie na www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.  Swój głos można też oddać w licznych punktach stacjonarnych, widocznych na plakatach lub na stronie www.gdansk.pl 

Ponieważ zależy nam, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość wygodnie docierać do przystanków „T” i „A”, a także przez wyremontowane schody i kładkę na drugą część Zaspy,  mimo swojego wieku czy niepełnosprawności, zgłosiłyśmy w tej sprawie 2 projekty do realizacji  o  nr.  8/V i  25/V  - w ramach ww. budżetu.

 

8 / V   >Reaktywacja zabezpieczenia zielenią drogi, remont istniejących schodów i kładki, budowa windy dla niepełnosprawnych (skrzyżowanie Jana Pawła II z Rzeczpospolitej od str. Burzyńskiego)

 

25/V      > Sporządzenie dokumentacji infrastruktury dla seniorów na Rozstajach w zakresie sportu dla wszystkich, kultury, aktywizacji prozdrowotnej i proekologicznej (cz. I)  - I etap na 2014r. 
Wykonanie projektu techniczno-budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę Ośrodka Integracyjno-sportowego zlokalizowanego na terenie dawnego zniszczonego boiska do gry w piłkę nożną (działka gminy Gdańsk). Powyższy teren znajduje się na zapleczu budynków przy ulicy Kombatantów nr 1, 3, 5, 8 oraz Szkoły Podstawowej nr 48, Przedszkola nr 5 przy ulicy Burzyńskiego.


 

To są najważniejsze projekty dotyczące naprawy infrastruktury, podniesienia stanu estetycznego i ekologicznego naszego Osiedla. Niemniej miło nam będzie jeśli także zagłosujecie na projekty z gdańskiej Zaspy, które zostały wpisane do Bazy Projektów i otrzymały swoje numery, 5/V, 15/V, 28/V, 7/V,2/V. Teraz to od Was  i od nas zależy, czy te projekty będą mogły zostać zrealizowane. Dlatego oddajcie swoje głosy na nasze projekty i zachęćcie rodzinę i znajomych (tylko mieszkańcy Gdańska), aby uczynili to samo. Prześlijcie tego e-maila dalej, podlinkujcie  naszą stronę http://www.tkkf.org.pl/rekreacja_ruchowa/http://www.rozstaje.eu/ rozpropagujcie tę inicjatywę w swoim środowisku.  Z wielką radością powitamy osoby,  które pomogą nam wypromować nasze projekty nie tylko na naszym osiedlu. Mamy nadzieję, że możemy na Was liczyć :-)

 

 

Zapraszamy  do  udziału  w   G Ł O S O W A N I U,

Celem Kampanii jest by nasze dobre projekty, które zgłosili nasi mieszkańcy, rozwiązujące podstawowe problemy miejskich miejsc, przenosiły akcenty na sprawy związane z lepszą jakością życia  w czasie dzisiejszym i długofalowym, byśmy byli zadowoleni z miejsca w którym mieszkamy, także mieli realny wpływ na zagospodarowanie go jak najlepiej, i reagowali na wydatki z budżetu miasta.

Jak  głosować  na  projekty  z  budżetu  obywatelskiego.

Przypominamy, że można poprzeć od 1 do max. 5 wniosków, a głosowanie jest TYLKO internetowe (w dn.10 - 23 lutego. br.). Głosując w Internecie; >Wchodzisz na stronę www.gdansk.pl > Klikasz w baner głosowania >Wchodzisz do strony głosowania i wpisujesz:- Imię i nazwisko (w przypadku dwuczłonowych z myślnikiem) PESEL> - 2 x adres e-mail na który dostaniesz link weryfikacyjny > Wchodzisz do swojej poczty elektronicznej podanej powyżej i klikasz link, który wprowadza się do panelu głosowania. Uwaga trzeba będzie podać adres własnego e-maila /jeśli ktoś go nie ma, należy go pilnie założyć – pomoc młodzieży chwalebna/ (jeden dla jednego głosującego). W przypadku, gdy system nie dopuści do głosowania, wówczas na ten sam adres otrzyma się informację dlaczego tak się stało i co z tym problemem zrobić?. W Punkcie stacjonarnym wystarczy aktualny dowód osobisty lub legitymacja szkolna dla osób niepełnoletnich >(osoby niepełnoletnie proszone są także o sprawdzenie i zapisanie wcześniej numeru PESEL). 

Uruchomiono specjalne punkty w szkołach i urzędzie, gdzie przeszkoleni urzędnicy będą pomagać w oddaniu głosu (Na naszej Zaspie nie zorganizowano żadnego pkt. do głosowania), najbliżej to; w Brzeźnie w Zespole Szkół Nr 1 ul. Krasickiego 10, na Przymorzu; Szkoła Podstawowa 79 ul. Kołobrzeska 49 we Wrzeszczu to SP 52 przy ul. Kościuszki 111 oraz filia Urzędu Miasta przy ul. Partyzantów 74).

 

Panel do głosowania podzielony będzie na 6 Okręgów. My jesteśmy w V – (Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe). Wchodząc do (piątego) „V” wybranego naszego Okręgu zaznaczamy oddając głos na projekt, .8>Reaktywacja zabezpieczenia zielenią drogi, remont schodów i kładki, budowa windy dla niepełnosprawnych - można oddać głosy dowolnie np. pięć projektów w naszym Zaspa-Rozstaje (okręgu). Rekomendujemy ponadto nw. projekty; 25 > tj.„Sporządzenie dokumentacji infrastruktury dla seniorów na Rozstajach  w zakresie sportu dla wszystkich, kultury, aktywizacji prozdrowotnej i proekologicznej (cz. I)  a także .5 >Modernizacja boiska przy naszej Szkole 48, ul. Burzyńskiego, 15  Budowy ogólno-dostępnej bieżni tartanowej i skoczni w dal  przy naszej szkole, oraz  .2. (Za 20 tys. zł) Sporządzenie dokumentacji wykonania dodatkowego oświetlenia w Parku

Zadania będą opisane tak jak podczas opiniowania. (Zmienia się jedynie numer zadania).


1. numer kolejny (wylosowany 4 lutego 2014 r.),                                                                               2. tytuł projektu (pierwszych 100 znaków),                                                                               3. streszczenie projektu (do 100 słów),                                                                                                4. lokalizacja (administracyjna nazwa jednostki pomocniczej, ulica z numerem jeśli jest możliwy do określenia),                                                                                                                 5. szacowany koszt projektu,                                                                                                        6. uwagi i odnośnik do linku zewnętrznego promującego projekt,                                                                                7. miejsce na oddanie głosu, >8, i dalej >25, oraz 5, 15, 2


 Na koniec należy zatwierdzić swój dokonany wybór.

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA PROJEKTY DOTYCZĄCE NASZEGO OSIEDLA  > na http://www.rozstaje.eu

Apel  o  OBYWATELSKIE  DECYZJE!!!

Od poniedziałku 1o lutego przez dwa tygodnie Mieszkańcy Naszego Osiedla decydować będą, które z przedstawionych propozycji / inwestycji zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zależy nam, aby w głosowaniu mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, także do nas należy zachęcanie innych (kuzynów, wnuczęta, koleżanki, współpracowników,...), którzy ukończyli 16 lat. Swojego wyboru mogą dokonywać w internecie (pamiętajmy; musi być zgłoszony e-mail, PESEL,...). Ci co nie maja komputera i łącza z siecią mogą głosować w najbliższych kilkunastu punktach (wybieramy tylko jeden), które są rozplakatowane w naszych klatkach schodowych – tam musimy zgłosić się z Dowodem Osobistym aby pozwolono nam zagłosować. Projekty, które otrzymają największą ilość głosów, zostaną zrealizowane. Kochani Mieszkańcy przed nami kolejny egzamin z samorządności i współdecydowania o mieście i naszym osiedlu, a także jak będziemy w nim żyli. My zrobiliśmy wszystko, aby projekty przeszły i mocno wierzę, że raz jeszcze nasi mieszkańcy nie zawiodą i chętnie wezmą udział w wyborze tak potrzebnych inwestycji. Nie możemy liczyć na inwestycje ze strony naszej Spółdzielni, więc jest to jedyna możliwość. Szanse na weryfikacje miały tylko Inwestycje, które zlokalizowane są na terenach należących do miasta lub Skarbu Państwa, a wartość realizacji potencjalnej rozbudowy nie przekraczał 0,5 mln. zł.

Nie popadajmy  w kasandryczne wizje,  że  jakieś środowiska zdominują  budżet  obywatelski – mamy pierwszą pilotażową szansę i wykorzystajmy ją !!!

Także obawy,  że  cały budżet zagarną  dyrektorzy szkół "dysponujący" głosami setek rodziców, może okazać się bezpodstawnym.  Faktem jest,  że Nasza Zaspa się starzeje  dlatego na pierwszym miejscu kierujemy projekty dla tej grupy docelowej,  bo przecież jako jedyni nie posiadamy przedstawicielstwa pomocniczego  w  formie  Rady Osiedla,  bądź  Dzielnicy.  Nad  tym tez  należałoby się zastanowić ?!!  Na pewno wiele by to ułatwiło. 

Niemniej możemy pokazać, że małe, sąsiedzkie działania też mają szansę się przebić. I wśród wygranych będą nasze działania dotyczące lokalnych bolączek. Zamiast burzyć lub stawiać pomniki bohaterom, my postawy na sprawy przyziemne ułatwiające nam życie i poprawiające estetykę.           W sieci i w realu u nas, oprócz krótkich opisów, jest także cała dokumentacja i pełen kosztorys, by - przynajmniej ci, których to interesuje, mogli dogłębnie zbadać, na co oddają głos - zapraszamy.

Szczególne podziękowania Zarządowi Naszej Spółdzielni Mieszkaniowej „Rozstaje” za udostępnienie mediów (TVR, www.rozstaje.eu , klatek schodowych, itd.) do rozpropagowania całej inicjatywy.

Dziękujemy !

Z poważaniem,

(-) Marek M. Moneta ,  e-mail TKKF_Rozstaje@wp.pl    www.tkkf.org.pl, http://www.tkkf.org.pl/rekreacja_ruchowa/

  http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski