Trener indywidualny ( osobisty) w ośrodkach TKKF

Od początku tzw. transformacji ustrojowej w naszym kraju gwałtownie wzrasta liczba osób sportowo aktywnych. Stało się to dzięki wykreowaniu mody na sportową sylwetkę, szybkie kreatywne działanie jak i dostępność ogromnej gamy wygodnych szortów sportowo-rekreacyjnych, diet, ..itd. Nastąpiły także zintegrowane działania elit politycznych, pedagogicznych, intelektualnych, medycznych i sportowych – zwłaszcza w efekcie (rok po) Euro 2012, które w sposób racjonalny i propagandowo – skuteczny, uzasadniały sens promocji zdrowia poprzez aktywność fizyczną.

 

To zorganizowane działanie szło w parze z poczynaniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i walki ze szkodliwymi nałogami społeczeństwa, takimi jak nadużywanie alkoholu, narkomania, nikotynizm itp. W wyniku tych działań, a także na skutek zmiany stylu życia i podniesienia się jego ogólnego poziomu, aktywność ruchowa społeczeństwa wzrosła wielokrotnie. Należy jednak uczciwie stwierdzić, że coraz częściej problem zdrowia w rozumieniu chęci utrzymania go przez najdłuższy okres życia odgrywa w naszym społeczeństwie coraz większą rolę. Koszty leczenia, trudny dostęp poprzez NFZ - szczególnie specjalistycznego są ogromne i bardzo kłopotliwe. Coraz więcej ludzi wiec rozumie potrzebę zapobiegania wszelkiego rodzaju chorobom. Prowadzone w wielu ośrodkach w kraju badania naukowe nad stanem zdrowia dowodzą, że w ostatnich latach średnia długość życia znacznie się wydłużyła, co sprawia, że ludzie częściej i poważniej zastanawiają się, w jakiej kondycji i sprawności fizycznej, psychicznej oraz społecznej chcieliby dożyć sędziwego wieku. Ostatnio zachodzi więc zmiana w sposobie myślenia o problemie zdrowia jako o stanie braku choroby. Coraz powszechniejsze jest niestawialnie pytań o przyczyny chorób, lecz zastanawianie się nad tym, co może pomóc w zachowaniu zdrowia i jak zaplanować dla siebie całokształt działań na rzecz własnej „FitFormy”. W związku z tym szczególnego znaczenia nabiera problem wykorzystywania wszelkiego rodzaju form aktywności fizycznej w kreacji zdrowia i samopoczucia. Przed TKKF-ami, klubami i ośrodkami rekreacyjnymi oraz klubami fitness wyłaniają się nowe specjalistyczne zadania prozdrowotne. Wzrasta zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej. - Inne formy wolą mężczyźni, inne kobiety. Mężczyźni preferują sporty kształcące siłę i sprawność, kobiety zaś wybierają formy aktywności fizycznej kształtujące estetyczny wygląd zewnętrzny. Wśród wszelkiego rodzaju form aktywności fizycznej ogromnym zainteresowaniem i uznaniem cieszą się coraz częściej formy zajęć związane ze zwiększeniem ogólnej kondycji organizmu ćwiczących, zapobieganiem chorobom, opóźnianiem oznak starzenia się oraz pozytywnym kształtowaniem sfery psychicznej u ćwiczących. Specjalne programy adresowane są do osób z nadwagą, osób starszych cierpiących na artretyzm i osteoporozę, mających problemy z układem kostno-stawowym, z nadciśnieniem, osób obciążonych genetycznie i innymi.

 

Misją profesjonalnych ośrodków rekreacyjnych oraz klubów takich jaki mamy np. w Ognisku TKKF ”Rozstaje” na gdańskiej Zaspie jest zaktywizowanie poprzez wykorzystanie różnych form kultury fizycznej i pomocy w tym względzie ludziom, tak aby różne aktywności w tym i fitness stało się w coraz większym stopniu dbałością o stan zdrowia ćwiczących, poprzez tworzenie i oferowanie programów zróżnicowanych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych beneficjentów. Rozszerzenie zakresu usług w tych jednostkach o monitorowanie efektów rzeczywistych, wynikających z zaprogramowanego i systematycznie realizowanego obciążenia wysiłkiem fizycznym osób w różnym wieku, pragnących schudnąć i podnieść swoją sprawność fizyczną w ramach treningu indywidualnego, wydaje się atrakcyjną koniecznością.

 

Ośrodek posiada odpowiednio wyposażoną w przyrządy i urządzenia sale tak aby mogły odbywać się tam treningi indywidualne lub w małych grupach zindywidualizowanych. Posiadamy także odpowiednio wysoko wykształconą kadrę z dużą praktyką i specjalistycznymi certyfikującymi licencjami MSiT w zakresie k.f.

 

Forma zajęć będąca połączeniem treningu oporowego wykorzystywanego na specjalistycznych przyrządach do ćwiczeń siłowych, oraz treningu krążeniowego                 i oddechowego, realizowanego na urządzeniach aerobowych w celu ukształtowania sylwetki i wydolności. Oferta taka jest kierowana do wszystkich osób bez względu na wiek, płeć, stopień zaawansowania i aktualną sprawność fizyczną. Dlatego należy przed naszym testem sprawnościowo – wydolnościowym przynieść aktualne lekarskie zaświadczenie o przebytych chorobach i stanie zdrowia mówiące o predyspozycji medycznej. Indywidualny charakter ćwiczeń pozwala kształtować i rozwijać sylwetkę w zależności od potrzeb (odchudzanie, poprawa wydolności fizycznej, budowanie siły, profilowanie rzeźby i masy mięśniowej, usprawnienie rehabilitacyjne, itd.) z uwzględnieniem stanu zdrowia. W każdym przypadku zostaje opracowany indywidualny program ćwiczeń z własnym programem odżywiania, z uwzględnieniem wieku, masy ciała, zawartości tkanki tłuszczowej i stopnia aktywności fizycznej danej osoby oraz jego uwarunkowań genetycznych. Cały system jest monitorowany i ewaluowany, tak, aby zakładany proces modelowania i kształtowania był na poziomie najwyższych profesjonalnych usługach przez naszego trenera personalnego odpowiedzialnego za odpowiednie opracowanie, wspomaganie i kontrole planów treningowych, dostosowanych ściśle do zdrowia i celu jaki chce osiągnąć nasz beneficjent (np. utrata objętości masy ciała w wskazanych partiach). Nasz Trener Osobisty / instruktor sprawuje także nadzór merytoryczny nad realizacją indywidualnego planu treningu domowego i zaleca mu w tym względzie odpowiedni instruktaż ( w tym ergonomiczne wykonywanie codziennych prac) – tu obowiązuje większe zaangażowanie i zaufanie w kontakcie z chcącym uzyskać sukces,  poprzez dobranie odpowiednich dla niego metod, dokładnym naszkicowaniu i objaśnieniu ćwiczeń, oraz nadzorowaniu realizacji zadań treningowych np. poprzez  nowoczesne systemy monitoringowe, multimedialne i inne.

 

Zaprowadzenie dziennika treningowego i co jakiś czas ustanowienie programu badań diagnostycznych a w nim; ocena budowy ciała, ocena wydolności fizycznej, cechy motoryczno-biomechaniczne, ocena stanu zdrowia, itd.

 

TKKF to organizacja z ponad 55-letnim stażem, więc z ogromnym doświadczeniem, także w tym względzie, a wdrożony system kontroli efektów rzeczywistych skutkuje doskonałymi wynikami, ponieważ materiały są wnikliwie analizowane, ewaluowane i na ich podstawie modyfikowane plany treningowe, wykorzystując dostępne formy aktywności fizycznej i oprzyrządowania nie tylko w klubie, także różne plenerowe jak choćby rower na coraz liczniejszych ścieżkach czy w pagórkach, co u nas bardzo zwiększa efektywność ciekawego dedykowanego treningu indywidualnego oraz jego różnorodności, utylitaryzmu i hedonizmu.

 

Zapraszamy