EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN  2011

Pomorski Związek TKKF

 

   T E S T    C O O P E R A

 

Test Coopera (czyt. test Kupera) – próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu. Obecnie jest szeroko stosowany do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców.

 

Kenneth Cooper opracował zestaw ćwiczeń obejmujących bieg, chód, pływanie i kolarstwo. Jednak to próba biegowa cieszy się największą popularnością. Polega on na przemierzeniu (w dowolny sposób: biegnąc, idąc o własnych siłach) jak największego dystansu w ciągu 12 minut.

 

Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Próba biegowa 12-minutowa powinna odbywać się na miękkiej nawierzchni, najlepiej na tartanie na stadionie lekkoatletycznym. Odległości powinny być wyraźnie oznaczone minimum co 50 m (dla pełnej dokładności pomiaru czterech sędziów dystansowych na obwodzie bieżni lub co sto metrów na innej trasie).

Trzy poniższe tabele zawierają wyniki uwzględniające wiek i płeć testowanej osoby. Sportowcy profesjonalni podlegają ocenie w odmiennych (wyższych) kryteriach.

 

Test Coopera - grupa wiekowa od 13 do 20 lat

 

 

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

13-14

M

2700+ m

2400–2700 m

2200–2399 m

2100–2199 m

2100- m

K

2000+ m

1900–2000 m

1600–1899 m

1500–1599 m

1500- m

15-16

M

2800+ m

2500–2800 m

2300–2499 m

2200–2299 m

2200- m

K

2100+ m

2000–2100 m

1700–1999 m

1600–1699 m

1600- m

17-20

M

3000+ m

2700–3000 m

2500–2699 m

2300–2499 m

2300- m

K

2300+ m

2100–2300 m

1800–2099 m

1700–1799 m

1700- m

 

Test Coopera – grupa wiekowa od 20 do 50+ lat

 

 

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

20-29

M

2800+ m

2400–2800 m

2200–2399 m

1600–2199 m

1600- m

K

2700+ m

2200–2700 m

1800–2199 m

1500–1799 m

1500- m

30-39

M

2700+ m

2300–2700 m

1900–2299 m

1500–1899 m

1500- m

K

2500+ m

2000–2500 m

1700–1999 m

1400–1699 m

1400- m

40-49

M

2500+ m

2100–2500 m

1700–2099 m

1400–1699 m

1400- m

K

2300+ m

1900–2300 m

1500–1899 m

1200–1499 m

1200- m

50+

M

2400+ m

2000–2400 m

1600–1999 m

1300–1599 m

1300- m

K

2200+ m

1700–2200 m

1400–1699 m

1100–1399 m

1100- m

 

Test Coopera – grupa – sportowcy

 

Bardzo dobrze

Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo źle

Mężczyźni

3700+ m

3400–3700 m

3100–3399 m

2800–3099 m

2800- m

Kobiety

3000+ m

2700–3000 m

2400–2699 m

2100–2399 m

2100- m

 

Pokonany dystans należy odnaleźć w odpowiedniej dla płci i wieku komórce tabeli podanej powyżej
 i odczytać wynik. Jeśli jest on gorszy niż "zadowalający" to są przyczyny do niepokoju...

Warunki do przeprowadzenia testu

Aby test był miarodajny należy zadbać o kilka szczegółów:

• Nawierzchnia, na której będziemy biegać powinna być równa i płaska. Najlepiej biegać po bieżni.

• Pomiar odległości musi być precyzyjny z dokładnością do 50 m.

• Nie powinno się biegać w grupach większych niż 20-30 osób.

• Ważne jest odpowiednie obuwie i strój, który nie krępuje ruchów biegacza.

• Przed biegiem koniecznie należy się dobrze rozgrzać.

 

 

Tabela sprawozdawcza Testu Coopera, którą w wersji elektronicznej należy przesłać do Centralnej Komisji Turniejowej.

 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XVII STMiG 2011            

Test Coopera

Miejscowość:

 

Data:

…………………………………………  2011 r.

Lp.

Imię

Nazwisko

Województwo

Wiek

Dystans

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

Uwaga:

 

Uwaga: - chętni do zindywidualizowanego Testu Coopera  > lub innych np. Próba Harwardzka (step test) oraz Próba Ruffiera  zapraszamy do zgłaszania się indywidualnie np. do Ogniska TKKF ”Rozstaje” tam na specjalistycznych profesjonalnych urządzeniach pomiarowych przeprowadziny Badanie wydolności, kondycji i sprawności fizycznej. (dr Wisterowicz, mgr Niwiński)