W związku, że wiele osób myli  Krykiet z Krokietem –  wracając do  artykułu we wczorajszej Gazecie Wyborczej odnośnie "Ashes Series" i krykieta

Za materiałami ZG TKKF  „Gry rekreacyjne”(zeszyt 4)

CO  TO  JEST   K R O K I E T

  1. Wstęp

 

Gra ta powstała z kombinacji gry w krokieta i mini golfa. Po raz pierwszy została zaprezentowana przez uczestników Pierwszego Festiwalu Gier i Zabaw Rekreacyjnych Nowych i Zapomnianych w Sierakowie Wielkopolskim w 1998 roku.

 

  1. Teren i boisko do gry

 

boisko do gry może być wyznaczone na podłożu trawiastym, naturalnym lub naturalnym utwardzonym o podstawowych wymiarach 6 x 8 m.(rys. dostępny w terminie pożniejszym)

  1. Sprzęt

·         do gry można używać zamiennie młotków i kuli do krokieta (drewniane lub z tworzyw sztucznych) lub kija i piłek mini-golfowych,

·         do gry doskonale nadaje się jedna z trzech (różne rozmiary), bramek do gry w unihoca

·         w przypadku braku bramki wyznaczamy tylko przestrzeń bramkową

·         jeden komplet składa się z młotka (kija) i trzech kul

  1. Uczestnicy gry
  1. Zasady gry

·         uczestnik, który wylosował prawo startu jako pierwszy rozpoczyna grę z dowolnego miejsca w polu startu

·         każdy uczestnik gra trzema kulami i jednym młotkiem do krokieta lub kijem do mini golfa

·         pierwsze uderzenie kul dokonuje się w układzie bilardowym, tzn. że trzy kule stykają się ze sobą. Po takim rozbiciu następuje kolejne uderzenie już tylko jedną dowolnie wybraną kulą

·         kula, którą uderzamy zawsze musi przejąć między dwoma pozostałymi. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony gracz wraca na pole startu i oczekuje na następną możliwość startu, tzn. na popełnienie błędu przez przeciwnika lub zdobycie przez niego bramki

·         jeżeli przynajmniej jedna z kul opuści teren boiska gracz ponownie wraca na miejsce startu

·         punkty zdobywa się tylko w przypadku, kiedy kula uderzona wpadnie do bramki

·         po zdobyciu bramki grę rozpoczyna następny zawodnik .strzały na bramkę można wykonać z całego pola gry, ale zawsze pomiędzy dwiema pozostałymi kulami

·         na boisku gra tylko jeden uczestnik do momentu zdobycia bramki, wybicia kuli poza boisko lub gdy kula w czasie toczenia się nie przejdzie przez przestrzeń pomiędzy dwoma pozostałymi kulami (można dokonywać modyfikacji -np.:

     -zawodnicy uderzają kule na przemian i.w. takiej sytuacji można wykorzystywać także kule przeciwnika lub partnera. Wówczas gracz uderzający kule może wybrać jedną własną kulę, a druga kula może być partnera lub przeciwnika jako kula wyznaczająca przestrzeń dla uderzenia własnej kuli)

·         w grze zespołowej nie jest wskazana większa liczba graczy (jednorazowo), niż dwóch w każdym zespole

·         po każdym zdobyciu bramki zawodnicy rozpoczynają grę z pola startu.

  1. Warianty gry

-  gra indywidualna

-  gra zespołowa

·         w grze indywidualnej gra się do określonej ilości strzelonych bramek (zdobytych punktów), np. 10. W tym przypadku tylko jeden gracz znajduje się na boisku

·         w grze indywidualnej, przy dwóch graczach uderzających na prze- mian gra toczy się do zdobycia pierwszej bramki. Po jej zdobyciu następuje nowa runda -ilość rund jest dowolna np.: 10

·         w grze zespołowej udział bierze czterech graczy uderzających naprzemiennie z różnych zespołów na boisku znajduje się tylko jeden gracz gra na punkty lub rundy

·         w grze zespołowej przy równoczesnym uczestnictwie czterech zawodników- grają naprzemiennie osoby z różnych zespołów. Sumuje się wszystkie uzyskane bramki lub wygrane rundy.

  1. Punktacja
  1. Podstawowe błędy

·         jedna z kul znajduje się poza boiskiem

·         uderzona kula nie przejdzie przestrzeni pomiędzy pozostałymi dwiema kulami.

 

UWAGA ! Każdy błąd powoduje powrót na linię startu i utratę odbić.