Poszerzanie spektrum działań Pomorskich TKKF o praktyczne tworzenie nowych wyzwań - zwłaszcza dla młodzieży.

Przy okazji Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego - Zjazdu Wojewódzkiego TKKF w Gdańsku, zapraszamy przedstawicielom (osoby zainteresowane współpracą) kół i grup nieformalnych związanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną, tematyką społeczeństwa obywatelskiego i demokracji do uczestniczenia w ww. Zebrani jako „obserwatorzy”.

Poszukujemy osób zainteresowanych pracą z młodzieżą, ale i osobami starszymi jak i pomoc w pracy z komputerem (research, animacja forów, promocja,...) jak również chętnych do spotkań z animatorami, wolontariuszami, politykami, prowadzenia prezentacji i kontaktów z mediami lokalnymi.

Tym bardziej, że już niedługo wybory samorządowe!

Mamy prawo, aby nasze środowisko było właściwie reprezentowane i prezentowane, także odpowiednio wspomagane. Na dzisiaj, ze wszystkich województw w Polsce najgorzej wspomagany, bez jakiejkolwiek współpracy z Zarządem Urzędu Marszałkowskiego jest Pomorski TKKF.

Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane ze świadomym głosowaniem, demokracją lokalną, przejrzystością życia publicznego, to gorąco zapraszamy także do Ognisk i Klubów TKKF a tam do zespołu realizującego środowiskową współprace na rzecz rozwoju kultury fizycznej, zdrowia, ....

Tak, więc poprzez tworzenie obywatelskiego ruchu zawierającego informacje o osobach, które nas wspierają i nie zawodzą a nawet pomagają w realizacji naszych statutowych działań, na których powinniśmy głosować. Musimy i chcemy wiedzieć (i upubliczniać wiadomości) o tym, kim są Ci, którym zaufaliśmy, głosując na nich w wyborach. Także dla kandydatów jest to jakieś narzędzie do wyborów samorządowych, dzięki któremu wyborcy lepiej poznają osoby ubiegające się o funkcje publiczne i w ten sposób świadomie i odpowiedzialnie zagłosują.

Grupy a nawet osoby, które nawiążą z nami współpracę, będą mogły wybrać zadanie dla siebie, w zależności od swoich zainteresowań i preferencji.