Zarząd Wojewódzki Pomorskiego Związku TKKF- zaprasza do wspólnej organizacji imprez sportowo -rekreacyjnych w powiatach obejmujących mieszkańców miast, gmin w tym; spółdzielni mieszkaniowych, (święta)ulic, wspólnot mieszkaniowych, zakładów pracy, osiedli i wsi pod hasłem:

Wykorzystajmy czas wolny – na czas dla sportu i rekreacji

Rok 2010, to rok wyborów samorządowych. Miejmy nadzieje, że wygrają ludzie sprzyjający promocji rekreacji ruchowej i sportu. My jako organizacje pozarządowe musimy im pomóc. Jak wiemy z doświadczenia wybory do samorządów są dostarczycielem różnych życzeń i sprawiają dużo obiecanek oraz zamieszania, a jaka jest prawda? Ustępująca władza wojewódzka nic nie zrobiła dla rozwoju szeroko rozumianej pomorskiej kultury fizycznej, z jaką się utożsamia Pomorski Związek TKKF.

Dlatego celem naszego przedsięwzięcia edukacyjno - integracyjnego jest wyjście naprzeciw inicjatywom ludzi, którym leżą na sercu żywotne interesy społeczności lokalnych, a zwłaszcza:

- prawidłowy i wszechstronny rozwój młodego pokolenia, poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie i kulturze,
- międzypokoleniowa i "sąsiedzka" integracja społeczności lokalnej,
- kształtowanie i promowanie wartościowego zdrowego stylu życia i wypoczynku.

Pomorski Związek jak i Związki Powiatowe, Miejskie, Gminne oraz Ogniska TKKF proponują aktywne uczestnictwo w tak szlachetnych dziedzinach jak upowszechnianie różnych dziedzin sportowych i rekreacyjnych przy ciekawej muzyce tła, które nie tylko rozwijają i wzbogacają środowisko oraz indywidualnie człowieka, ale też są szansą na pożądane społeczne "zagospodarowanie" energii życiowej i zaspokojenie tak ważnych potrzeb człowieka, jak potrzeba rozwoju, osiągnięć, akceptacji czy własnej wartości.

Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja jest znaczącą alternatywą dla wszechobecnej w naszym życiu bylejakości rozrywki, niebezpiecznych, często pełnych agresji sposobów "zabijania nudy" czy poszukiwania "mocnych wrażeń".

Jest niepowtarzalna okazja, aby stworzyć społecznościom lokalnym naszego pięknego pomorskiego regionu okazję do atrakcyjnego i wartościowego kontaktu z dokonaniami przedstawicieli środowisk organizacji pozarządowych, sportowych, artystycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi znaczącymi i opiniotwórczymi z naszych, lokalnych mediów. Chcemy też zaprezentować coraz bardziej powszechny sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz ułatwić dostęp do wielu ważnych życiowo informacji i udogodnień, które są coraz bardziej popularne wśród mieszkańców większych miast.

Jesteśmy profesjonalistami, posiadamy kwalifikacje menedżerów sportu i organizatorów imprez, trenerów i instruktorów, (uprawnienia państwowe) oraz współpracujemy z rzeszą wolontariuszy i animatorów sportu i rekreacji.  Jeżeli byliby Państwo zainteresowani współpracą prosimy o bezpośredni kontakt przez ww. stronę z PZ TKKF lub poszczególnymi naszymi ogniwami.

Zapraszamy do współpracy.