Kształcenie i dokształcanie kadr kultury fizycznej

 

Ważnym celem dla TKKF jest podnoszenie na wyższy poziom i uatrakcyjnienie prowadzonych przez nas szkoleń. Wymaga to dokonania analizy systemu szkolenia, modyfikacji realizowanych dotychczas programów, opracowania nowych form i programów sportowo-rekreacyjnych oraz przygotowania materiałów metodyczno-szkoleniowych niezbędnych do ich realizacji.

 

Szkolenie i dokształcanie kadr odbywa się w Centralnym Ośrodku Sportowo-Szkoleniowym TKKF w Sierakowie oraz w wielu ośrodkach terenowych posiadających odpowiednie warunki i wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną.

Np. w POMORSKIM, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dokonał wpisu jako instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych (pod nr ewid. 2.22/00026/2009 – Dz.U. Nr236 poz. 2365) Ognisko TKKF ”Rozstaje” jako partnera rozwoju, a poniesione koszty na szkolenia będą zwracane przez PUP.

Kursant, a następnie absolwent kursu instruktorów rekreacji ruchowej w różnych specjalnościach wypełnia lukę w polskim szkolnictwie, bo aby być dobrym instruktorem rekreacji i fachowo namawiać innych do aktywnego trybu życia...   - ukończenie szkoły średniej - to za mało, ukończenie studiów wyższych - to nie zawsze b.dużo, a kurs instruktorski - to w sam raz.

Jeśli Jesteś absolwentem szkoły średniej? Lubisz ruszać się, ćwiczyć, pływać, żeglować, uprawiać sporty walki, jeździć konno, itp.?

Ćwiczysz jakąś dyscyplinę sportu, choćby rekreacyjnie?  Chcesz zdobyć nowy ciekawy i poszukiwany na rynku pracy w Polsce i za granicą zawód?

Przyjdź do nas – do Pomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej lub bezpośrednio do Ogniska ”Rozstaje” i rozpocznij naukę na kursach instruktorów sportu, rekreacji, (ale i animacji, wolontariatu w sporcie i rekreacji, szkolenia w zakresie opiekunów wychowawców dzieci i młodzieży, ..itd.). Niektóre z nich poszerzone o przedsiębiorczość (zarządzanie marketing, ...) – prowadzone dodatkowo przez trenerów biznesu.  

Z ostatnich badań na rynku pracy wynika, że w najbliższym czasie instruktorzy rekreacji i sportu,... nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy.

Zdobądź ciekawy i bardzo modny zawód, który pozwoli Ci odnaleźć się na rynku pracy i da pełną satysfakcję z wykonywania tego tak potrzebnego zawodu. Aby rozpocząć naukę, wystarczy przesłać zgłoszenie/podanie (nawet e-mailem) na kurs, a odpowiemy natychmiast, można skontaktować się wstępnie telefonicznie i omówić szczegóły. Nie znaczy to wcale, że nie będziemy potrzebowali ankiet, zaświadczeń, i innych. TKKF szkoli w wielu ciekawych specjalnościach instruktorów rekreacji i we wszystkich dyscyplinach sportu instruktorów sportu jeśli nie w naszym ośrodku to przekażemy do tego gdzie aktualnie odbywać się będą zajęcia. Prelekcje i wykłady oraz część praktyczną na kursach prowadzą wybitni specjaliści (profesorzy, dr. nauk, trenerzy, menedżerowie z najlepszych uczelni, a na dodatek sprawdzeni w praktyce [wypróbowani poprzez ewaluacje oraz niezależny monitoring weryfikacyjny – wykład(dydaktyka), ćwiczenia, dynamika zajęć, aktywizacja grupy i percepcja, umiejętności prezentacyjne i komunikacyjne oraz inne], i zatwierdzeni jako kadra wykładowcza przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, WUP, PUP,  i inne np. wymogi grantowe.

Za każdym razem występujemy do MSiT o stosowną decyzje, która uprawnia do prowadzenia zawodowych szkoleń instruktorów rekreacji i instruktorów sportu,... Absolwenci naszych kursów otrzymują uprawnienia zawodowe i tytuł instruktora.

Doświadczenie w szkoleniu instruktorów gwarantuje wysoki poziom oraz bardzo dobre efekty w pracy przyszłych instruktorów.

Ognisko TKKF ”Rozstaje” w poszerzonym zakresie szkoli również osoby bezrobotne lub chcące rozszerzyć swoją ofertę na rynku pracy. Przygotowujemy do podjęcia działalności samodzielnej i prowadzimy staże oraz wolontariat (jesteśmy organizacją pożytku publicznego - OPP)Jesteśmy instytucją wpisaną w rejestr Wojewódzkiego i Powiatowych Biur Pracy i mamy zgodę na szkolenia zawodowe.

TKKF proponuje wszystkim, którzy uprawiają jakąś dyscyplinę sportu(wyczynowo) lub rekreacyjnie i nie mają zamiaru być mistrzami, aby swoje umiejętności pogłębiali na kursach instruktorskich. Mając drugi zawód, mogą żyć bardziej konkretnie, a po godzinach pierwszej pracy łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli nadal uprawiać ulubioną dyscyplinę sportu, przekazując swoją wiedzę innym i zarabiać, uzupełniając domowe budżety.

TKKF posiada w swojej bazie wiele instruktorów rekreacji i sportu z terenu całej Polski w różnych specjalnościach (dyscyplinach) i bardzo często udostępnia te dane nowo otwieranym klubom fitness, siłowniom czy innym instytucjom zajmującym się sportem dla wszystkich, eventami, usługami prozdrowotnymi,.... pośrednicząc społecznie w zdobyciu pracy. Lokalny rynek pracy w zakresie sportu i rekreacji ciągle potrzebuje zawodowych instruktorów, trenerów i menedżerów, animatorów.... Rozszerzenie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, a co za tym idzie zwiększenie tzw. mobilności zawodowej szczególnie dla osób młodych, zwłaszcza po studiach wyższych, będzie miało ogromny wpływ z jednej strony na zmniejszenie bezrobocia, a z drugiej na zwiększenie oferty w zakresie sportu i rekreacji, a na tym TKKF-owi bardzo zależy, może nawet najbardziej.

A jeżeli absolwent kursu nawet nie podejmie pracy zawodowej jako instruktor, to i tak mając tak potrzebną wiedzę w życiu codziennym w tym zakresie, będzie w swoim środowisku, rodzinie, wśród przyjaciół promotorem zdrowego stylu życia.

Jeżeli jesteś zdecydowany czy jeszcze się wahasz, odwiedź naszą stronę internetową http://free.ngo.pl/tkkf_rozstaje/ lub przyjdź do siedziby TKKF.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.