RODZINNE UCZESTNICTWO w SPORCIE a zwłaszcza PIŁCE NOŻNEJ

Po konferencji Ministra Sportu i Turystyki i przedstawieniu programu „Moje boisko – Orlik 2012”, dzięki któremu do 2012 roku w Polsce ma powstać ponad 2 tys. kompleksów wielofunkcyjnych boisk. Znajdą się w nich przede wszystkim boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 metry oraz takie, na którym będzie można grać w koszykówkę i siatkówkę, oraz pawilon, w którym będą szatnie.

Taki program może tylko ucieszyć naszą organizację zajmującą się promocją sportu dla wszystkich. Mamy też nadzieje, że obszarem zainteresowań przy boiskowych zwrócimy uwagę na szerszą rodzinę usportowioną, czyli taką, która podejmuje róże formy aktywności sportowej (np. także tenis, żeglarstwo, narciarstwo, jazda na rowerze, rolkach, inne rekreacyjne, itp.) w czasie wolnym, razem lub oddzielnie.

Takie gminne ośrodki boiskowe stworzą także własną usportowioną rodzinę z wartościami, odpowiedniej funkcji i uwarunkowań uczestnictwa w sporcie i rekreacji.

Już dziś powinniśmy sobie udzielić odpowiedzi na między innymi następujące pytania:

1. Jakie będą i są motywy uczestnictwa w sporcie młodzieżowym i aktywności rekreacyjnej?

2. Jakie formy aktywności sportowej oprócz piłki nożnej i rekreacji podejmują dzieci i młodzież oraz rodziny?

3. Czy tylko dzieci i młodzież będą uczestniczyli w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych?

4. Czy dzieci i młodzież będą posiadali odpowiednie zabezpieczenie? Jaki sprzęt sportowy posiadają rodziny?

Wśród badań członków stowarzyszenia TKKF wynika, że najczęściej podawanych motywów podejmowania aktywności rekreacyjnej dzieci i rodzice zgodnie podają, że robią to dla przyjemności. Dzieci wskazują na ten motyw w 72 %, a dorośli aż w 85 %. W 40% młodzi respondenci wskazują, że do uczestnictwa w rekreacji zachęcają ich rodzice. Wśród dorosłych - wskazanie animatora jest bardzo zróżnicowane. 35 % badanych wskazywało na całą rodzinę, 20 % na współmałżonka, 19 % na dzieci, a aż ok. 27 % nie potrafiło określić osoby odpowiedzialnej za zachęcanie innych do udziału w rekreacji. Najczęściej podejmowanymi formami aktywności zarówno w czasie wolnym krótkim, średnim i długim przez wszystkich była jazda na rowerze, później dzieci wskazywały na gry sportowe, a rodzice na pływanie (w czasie urlopów najbardziej preferowane).

Prezes PZPN Michał Listkiewicz zadeklarował, iż związek opracował szeroki program szkolenia instruktorów i owe boiska będą należycie wykorzystane. TKKF posiada ponad 50-cioletnie doświadczenie w szkoleniu nie tylko instruktorskim, ale i animatorów, wolontariuszy, itd,.(których będzie wielu potrzebnych przy obsłudze Euro-2012) i też chętnie włączyłby się w nasz Orlik 2012.

 

        Wiemy, że kluczowe zadania ministerstwa to przygotowania do piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 r. oraz projekt budowy w każdej gminie wielofunkcyjnych boisk (projekt Orlik 2012) Każdy taki obiekt ma kosztować ok. miliona złotych. Boiska te będą solidarnie finansowane (po 1/3) przez resort, urzędy marszałkowskie i władze poszczególnych gmin.

        Znając naszą rzeczywistość, wiemy, że priorytety samorządów są mocno zróżnicowane. Na przykład w woj. pomorskim ma powstać w bieżącym roku aż 71 boisk, ale czy powstaną – mamy złe doświadczenie z innym programem „boisko blisko”. W sumie w Polsce będzie ich 552, a rząd przeznaczy na ten cel z rezerwy budżetowej 2008 ok. 200 mln zł. Cały projekt przewiduje natomiast wybudowanie do 2012 r… 2012 boisk.

        Do tego projektu z entuzjazmem wypowiadał się o pomyśle Josef Kliment z UEFA. To ponoć jeden z najbardziej ambitnych tego typu programów w Europie, który może być też wzorem dla innych krajów. Miejmy nadzieje, że tym razem projekt wypali, bo już podobnych przeżyliśmy w Polsce kilka...