Miłe Koleżanki!

Szanowni Koledzy!

Rok 2007 jest dla nas szczególnym rokiem -rokiem obchodów 50 -lecia TKKF. Głównym miejscem tych obchodów są boiska, stadiony, baseny, a ich uczestnikami były tysiące Polaków. Znaleźliśmy też czas by porozmawiać o dokonaniach, wymienić się doświadczeniami, wyróżnić najlepszych.

16 maja 2007 r. w Warszawie w siedzibie władz samorządowych stolicy przy Placu Bankowym wyróżniliśmy najlepszych z nas. Marszałek Województwa Mazowieckiego ufundował nam koncert Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze ".

25 listopada 2006 roku wybraliśmy nowe władze TKKF. Bieżąca kadencja władz trwać będzie do listopada 2010 roku. Wierzę, że przy poparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także samorządów terytorialnych będą to lata dynamicznego rozwoju kultury fizycznej i sportu.

Koleżanki i Koledzy!

Celem naszego Towarzystwa jest upowszechnianie kultury fizycznej "Dla każdego ", niezależnie od wieku, płci i statusu materialnego oraz stwarzanie szerokim rzeszom społeczeństwa warunków do systematycznego uczestnictwa w sporcie, rekreacji i turystyce. Efektem naszych działań jest widoczny wzrost świadomości i poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywności ruchowej w warunkach stworzonych przez współczesną cywilizację.

Mimo różnych trudności zajmujemy znaczące miejsce pośród stowarzyszeń upowszechniających kulturę fizyczną w Polsce. Jest to zasługa działaczy, ich otwartości na zmieniające się warunki i potrzeby społeczne, ich zaradności i zaangażowania.

W kolejnym roku działalności powinniśmy kontynuować wcześniej sprawdzone i powszechnie akceptowane formy i metody działania. Wyrażam przekonanie, że określone w tym dokumencie kierunki działalności TKKF w roku 2008 uchwalone przez Zarząd Główny, ułatwią zaprogramowanie działań w Ogniskach i Klubach R -S TKKF oraz terytorialnych związkach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

Warszawa,

Mieczysław Borowy   

 Prezes Zarządu Głównego TKKF