Życzymy naszej TkkF-owskiej rodzinie, by przez najbliższe 12 miesięcy mogli połączyć, i osiągali sukcesy w pracy, w działalności klubowej i jeszcze mieli więcej czasu dla bliskich.

 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej składa wszystkim członkom oraz naszym sympatykom (pomorskich stowarzyszeń TKKF) Szczęśliwego Nowego 2008 Roku. W sposób najsubtelniejszy pragniemy zasugerować, że pełnie szczęścia możemy uzyskać przy pełnej sprawności psychofizycznej, której tą drogą serdecznie życzymy. Jakże często zapominamy, że w otaczającej nas rzeczywistości porusza się nie tylko mózg, ale cały nas organizm. Niech hasło w zdrowym ciele zdrowy duch będzie nadal hasłem przewodnim nadchodzącego roku. Wiemy, że nie jest to hasło nowe, ale jakże zaniedbane i zagubione w szalonym rytmie współczesnego życia. Pragniemy tą drogą przypomnieć naszym politykom, ze największym skarbem i największą wartością ekonomiczną jest zdrowie obywateli, gdyż tylko zdrowym psychofizycznie społeczeństwem, można zbudować zdrowy i współczesny oparty na dalece prognozujących programach system. Dobrze urządzony świat potrzebuje mądrości, wiedzy oraz odwagi w działaniu a nie zakuwania swobodnej inteligencji w rodzące się raz po raz kajdany cofające nas wstecz. Musimy patrzeć na świat otwartymi oczyma, na jego istniejące piękno i niestety istniejącą brzydotę, starając się by otaczająca nas rzeczywistość była bardziej znośna i przyjazna. I choć nie zawsze może odpowiadać to naszym życzeniom, ale mam nadzieje, że będzie to świat lepszy od tego, który aczkolwiek z wolna odsuwamy do mrocznej przeszłości.

Szczęśliwego Nowego Roku.