Główny cel: sportowe ”rozruszanie” Polaków

 

Wkroczyliśmy w drugie 50- lecie działalności - mówi Mieczysław Borowy, prezes TKKF

W 2007 roku Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej obchodzi 50-lecie istnienia. Niewiele jest towarzystw sportowych, mogących pochwalić się tak piękną tradycją i takimi sukcesami jak TKKF...

 

-Obchodzimy złoty jubileusz razem z Totalizatorem Sportowym, który wspierał i nadal wspiera sport masowy. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jest kontynuacją przedwojennych klubów robotniczych, a także jakże zasłużonego dla działalności sportowo-rekreacyjnej Sokoła. Dziś w tej wyjątkowej chwili trzeba podziękować wielkiej rzeszy działaczy i wolontariuszy za ich często bezimienną pracę i wielkie zaangażowanie i prosić o kontynuowanie pracy, o wychowywanie następców.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej powstało w szczególnych warunkach i właściwie zawsze było nietypowe. Początki, jak wszędzie, były trudne. Jednakże grono założycieli-entuzjastów, nie bacząc na kłopoty, wykorzystując zapał młodzieży i doświadczenie dorosłych, trafiło w sedno społecznych oczekiwań. Program był prosty: sport, rozrywka, turystyka. To właśnie potrzebne było społeczeństwu po pierwszym gorączkowym etapie odbudowy kraju po zniszczeniach wojennych. Pierwsze ogniska -w Zamościu i w Trzebnicy - założono już w kwietniu 1957 roku.

Nowa organizacja została szybko zaakceptowana przez społeczeństwo, zwłaszcza w miastach i miasteczkach. W ciągu czterech miesięcy - do 15 września - zarejestrowano 48 ognisk, a dalszych 90 przyjęto do rejestracji. Najwięcej ognisk powstało w Poznaniu oraz w województwach: bydgoskim, gdańskim, lubelskim, olsztyńskim, rzeszowskim i wrocławskim. W grudniu, na I Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF, reprezentowali oni 200 ognisk. Wybrano władze Towarzystwa, Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną, zatwierdzono odznakę i barwy TKKF, biało-czerwone uzupełnione zielenią. Na początku naszej działalności dominowały ogniska statutowe, które z reguły same realizowały ustalone przez siebie plany i same starały się o środki. Bardzo szybko przewagę liczebną zdobyły ogniska zakładowe, realizujące program tak zwanej związkowej kultury fizycznej. Wśród jednych i drugich były ogniska prężne, rozwijające atrakcyjny program i mające wielu entuzjastów, ale były i takie, które tylko od czasu do czasu przejawiały jakieś inicjatywy lub realizowały doraźne zlecenia. l tak jest do dzisiaj. W miarę upływu lat towarzystwo systematyzowało swoje działania i krzepło organizacyjnie.

Ogniska TKKF służyły nie tylko doskonaleniu tężyzny fizycznej, ale także różnym zajęciom kulturalnym, towarzyskim i amatorskiej twórczości. To przyciągało do TKKF ludzi młodych i starszych. Może warto byłoby te formy wypoczynku wpisać do programu obecnie działających ognisk.

Dzięki uporowi działaczy TKKF na sportowej mapie Polski pojawiały się kluby promujące nowe dyscypliny sportu...

 

-W 5O-letniej historii towarzystwa ogniska pełniły również nieprzewidzianą na początku rolę "akuszerki" nowych dyscyplin sportowych. Najstarsi działacze pamiętają kometkę, nazywaną także grą plażową, która na dobre zadomowiła się w Polsce, zwłaszcza w miastach. Dzisiaj istnieje samodzielny Polski Związek Badmintona. Polscy badmintoniści z powodzeniem startują w mistrzostwach kraju, Europy, świata. Podobnie jest z kulturystyką, wschodnimi sportami walki, triathlonem, skibobami, snowboardem, ringo, windsurfingiem, lotniarstwem, bocce czy kolarstwem górskim,....

Moglibyśmy, oczywiście, poskarżyć się losowi, że nikt TKKF-owi za to matkowanie nie podziękował. Ale ta działalność potwierdza, że nasza organizacja, stawiająca sobie za główny cel sportowe "rozruszanie" Polaków, przekonanie ich i zachęcenie do regularnej aktywności ruchowej, nie tylko nie odcina się od sportowego współ- zawodnictwa i dążenia do osiągnięcia coraz wyższych umiejętności, ale im wręcz sprzyja.

Główny obszar działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej to przede wszystkim organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pod hasłem "Sport dla wszystkich”, bez względu na pleć, wiek i sprawność fizyczną...

-Naczelnym celem realizowanych przez nas działań programowych jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego poprzez promowanie coraz to atrakcyjniejszych propozycji dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, starszych oraz niepełnosprawnych.

Główne obszary naszej działalności to inicjowanie, organizowanie, propagowanie nowatorskich i atrakcyjnych form sportu dla wszystkich oraz tworzenie warunków do ich realizacji, a także szkolenie i doskonalenie kadr. Jedną z najpopularniejszych form działalności naszego towarzystwa są imprezy sportowo-rekreacyjne dla dorosłych i rodzin realizowane przez instancje wojewódzkie, regionalne, okręgowe, miejskie oraz ogniska i kluby rekreacyjno-sportowe TKKF. Każdego roku uczestniczy w nich ponad pół miliona Polaków.

Organizujemy też imprezy sportowo-rekreacyjne, których celem jest stworzenie dzieciom oraz młodzieży warunków do współzawodnictwa i rozwoju sportowego. Każdego roku kilku tysiącom dzieci i młodzieży umożliwiamy zmianę miejsca pobytu i środowiska rówieśniczego oraz uczestnictwo w aktywnych i sportowych formach wypoczynku w czasie wakacji.

Od kilku lat realizujemy program pod nazwą "Ośrodki terapii dla osób III wieku”. W całym kraju organizowane są seminaria, kursy instruktorów i obozy profilaktyczno-usprawniające. W ogniskach TKKF powstały zespoły ćwiczebne o specjalnym programie dla osób starszych i punkty konsultacyjne dla osób cierpiących na różne dolegliwości wieku starczego. Prowadzimy zakrojone na szeroka skale działalność wydawniczą. To dzięki nam na półkach księgarskich i w rękach entuzjastów sportowego trybu życia pojawiają się podręczniki i poradniki dla lekarzy, instruktorów i zainteresowanych geriatrią. W 20 Ośrodkach terapii ruchowej dla osób III wieku w 13 województwach regularnie ćwiczy ponad tysiąc osób.

Od wielu lat organizujemy ogólnopolską kampanię prozdrowotną "Miesiąc dla Zdrowia”, której celem jest umożliwienie wszystkim chętnym uczestnictwa w imprezach oraz stałych zajęciach w obiektach udostępnianych bezpłatnie przez ich właścicieli. Łącznie kilka milionów osób zetknęło się z ofertą programową "Miesiąc dla Zdrowia”, a ponad 1 800 000 osób z 448 miast skorzystało z możliwości bezpłatnych ćwiczeń oraz porad w gabinetach promocji zdrowia.

Pod hasłem "Sport dla Wszystkich" propagujemy zdrowy, higieniczny styl życia. Program ten adresowany jest do każdego, bez względu na wiek i sprawność fizyczną. Popularyzujemy mini sporty, organizujemy imprezy w różnych dyscyplinach, a także przygotowujemy młodzież i dorosłych do organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w obiektach szkolnych i osiedlowych. Od wielu lat wymieniamy doświadczenia w tym zakresie ze Szwedami, Finami, Niemcami i Francuzami. W naszych seminariach i festiwalach uczestniczą także nasi sąsiedzi.

Powszechnie wiadomo, że to właśnie TKKF może uważać się za jednego z "ojców" powszechnego biegania...

-To z naszej inicjatywy prowadzona jest w Polsce akcja popularyzacji biegów. W kilkuset miejskich i gminnych ośrodkach joggingu każdego roku systematycznie biega ponad 700 tysięcy osób, a w festynach biegowych uczestniczą tysiące dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych biegaczek i biegaczy.

Jesteśmy też pomysłodawcą organizowanego od trzynastu lat Sportowego Turnieju Miast i Gmin, w którym każdego roku rywalizuje kilkaset samorządów lokalnych, a uczestniczy kilka milionów Polaków. W okresie letnim jesteśmy współorganizatorami Ogólnopolskich Festiwali Sportu i Zdrowia w Sierakowie oraz Międzynarodowych Festiwali Dzieci i Młodzieży w Zamościu. Każdego roku w tych wydarzeniach bierze udział kilka tysięcy osób. Realizatorem zadań programowych TKKF jest kadra instruktorska, animatorzy i działacze. Dlatego co roku szkolimy kilkuset instruktorów prowadzących zajęcia w ogniskach, wolontariuszy oraz animatorów rekreacji i aktywnego stylu życia. W każdym roku wydajemy kilkanaście podręczników dla uczestników tych szkoleń.

Systematycznie modernizujemy Centralny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy TKKF w Sierakowie. Inwestycje ostatnich lat, takie jak: kryta pływalnia, hala, boiska i korty o sztucznej nawierzchni oraz tartanowa bieżnia, a także wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby ośrodka uczyniły z niego nowoczesny obiekt, w który można organizować nie tylko wczasy i obozy rekreacyjne, ale również zgrupowania sportowe. Nie będzie w tym słowa przesady, jeśli powiem, że to jeden z najnowocześniejszych europejskich ośrodków sportowych.

Czego życzyłby pan organizacji i tworzącym ją ludziom?

 

-Olbrzymiej rzeszy działaczy, których pracą silne jest nasze towarzystwo, chciałbym życzyć przede wszystkim jeszcze lepszego zdrowia, zachowania tężyzny fizycznej i sukcesów w życiu osobistym i sportowym. To oni sprawiają, że Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jest liderem wśród organizacji masowej kultury fizycznej w Polsce. Obecnie legitymację członkowską posiada ponad 162 tysiące naszych rodaków zrzeszonych w 1154 ogniskach i klubach rekreacyjno-sportowych. W ponad 6500 zespołach i sekcjach ćwiczy 252 tysiące osób. Każdego roku organizujemy około 25 tysięcy imprez sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczy ponad 7 milionów Polaków. Uważam, że miejsce i znaczenie TKKF w polskim społeczeństwie wyznacza jego niekwestionowany dorobek i osiągnięcia. Od dominujących w pierwszych latach funkcji kreacyjnych, instruktażowych i popularyzatorskich do bardzo bogatej, zróżnicowanej oferty dla wszystkich.

Oceniając dorobek towarzystwa, można powiedzieć, że organizacja nasza dobrze służy polskiej kulturze fizycznej, stwarzając nie tylko swoim członkom, ale przede wszystkim szerokim rzeszom społeczeństwa szansę udziału w różnych formach aktywności fizycznej. I to chyba jest najważniejszym osiągnięciem minionych lat. Pozostańmy, więc przy naszej, od początku TKKF-owskiej maksymie "Działajmy dla siebie, ale i dla wszystkich Polaków".

Na koniec niech mi będzie wolno podzielić się osobistą uwagą. Nasza siedziba mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej pod numerem 61. W tym właśnie budynku mieściła się redakcja opiniotwórczej gazety "Sztandar Młodych” na łamach, której od jesieni 1955 r. toczyła się burzliwa dyskusja o możliwościach (a raczej ich niedostatku) uprawiania sportu dla własnej przyjemności z udziałem fachowców i laików, młodych i starszych, czołowych sportowców, jak i tych wychodzących na boisko od czasu do czasu. Ta szeroka konsultacja doprowadziła do tego, że 3 maja 1957 r. grupa działaczy kultury fizycznej postanowiła powołać do życia Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, które właśnie weszło w kolejne 50 lat działalności.

 

Z prezesem Zarządu Głównego TKKF Mieczysławem Borowym – rozmawiał, Jerzy Jakobsche

Wywiad ukazał się na łamach jedynego w br wydanego biuletynu(nr 1) Sport dla Wszystkich