Dlaczego warto być członkiem TKKF

 

Nie przez przypadek wybraliśmy Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej jako element przewodni naszego rozwoju psychofizycznego i zainteresowań.

Wydaje się nam, że rozwój poprzez ruch i aktywność powinny być odpowiednią metaforą odkrywania i realizowania niesamowitych możliwości tkwiących w każdym z nas.

Przesłanie to głęboko zakorzenione jest również w genezie narodzenia tego stowarzyszenia, powstałego po to by stworzyć przestrzeń rozwojową dla ludzi świadomych swoich możliwości, którzy na pierwszym miejscu stawiają samorealizację i podnoszenie własnych możliwości poprzez odpowiedni trening i podnoszenie kwalifikacji dla siebie i ludzi, którzy są lub chcą się stać liderami.

Nikt sam nie rodzi się liderem, nikt nie staje się nim z dnia na dzień. Można zostać obdarzonym cechami ułatwiające pełnienie takiej roli, jak odwaga w podejmowaniu decyzji, wytrwałość w dążeniu do celu, doskonała wyobraźnia, która pozwala dokonać i widzieć więcej niż przeciętny człowiek, czyli duża dawka entuzjazmu, która pozwala integrować i motywować cały zespół. Można też, mimo że to rzadka i poszukiwana cecha, zostać obdarzonym wyjątkowym darem, jakim jest pokora w wyniku przegrania. Kształtujemy również takie cechy i umiejętności, które nabywane są dzięki powiększaniu doświadczeń podczas treningu i ciężkiej pracy. Mamy świadomość, że ludzie, którzy trafiają do nas posiadają naturalne cechy przywódcze. My, podczas zestawy ćwiczeń pomagamy im jedynie w ugruntowywaniu doświadczeń, nabywaniu nowych umiejętności, wyciąganiu wniosków z analiz i obserwacji oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji. Podobnie jest z filozofią zdrowia, którą tu propagujemy, jak również przesłanie „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Mamy nadzieję, że dający tyle możliwości TKKF stanie się drogą do poznania własnych możliwości oraz ograniczeń, zaakceptowania i wykorzystania jednych oraz przełamania drugich przez konsekwentną pracę i własny rozwój.

 

Wielu sukcesów w drodze do dojrzałego przywództwa.

Zaczynamy od szkoleń outdoorowych i stwierdzenia, że sytuacje, jakie spotykające uczestników sportów plenerowych stanowią laboratorium, w którym ujawniają się - w krótkim czasie - cechy przywódcze, umiejętność współpracy, zdolności działania w trudnych warunkach, sposoby reagowania na stres, kreatywność oraz inne predyspozycje, z których często nie zdawaliśmy sobie dotąd sprawy.


Warto uczestniczyć w szkoleniach i treningach outdoorowych:

Przyjemne z pożytecznym: ćwiczenia i treningi outdoorowe z wykorzystaniem elementów sportów plenerowych są funkcjonalnie wplecione w scenariusze gier fabularnych, omawiane i podsumowane przez trenerów i uczestników pod koniec każdego tygodnia. Zajęcia w plenerze okazują się ilustracją zgodnych z programem treści merytorycznych, wprowadzanych podczas krótkich, wstępnych zajęć praktycznych i teoretycznych.

Praca zespołowa: uczestnicy tworzą zespoły wg merytorycznie uzasadnionych kryteriów i i posiadanych umiejętności. Zespoły, którymi opiekują się instruktorzy - specjaliści w zakresie rekreacji ruchowej i sportu dla wszystkich. Zespoły dzielone są na mniejsze sekcje do realizacji poszczególnych zadań i niejednokrotnie ze sobą rywalizują.

Funkcjonalność i satysfakcja: wszystkie uczestniczące zespoły poznają te same treści merytoryczne i ćwiczą podobne elementy outdoorowe. Podstawową różnicą bywa stopień trudności wykonania. Do roli trenerów należy ustalenie trudności zadań tak, by były wykonalne, a jednocześnie na tyle wymagające, by dać uczestnikom poczucie osiągnięcia znacznego stopnia satysfakcji.

Ambicja i zaangażowanie: niektóre zadania mają charakter indywidualny, inne wymagają współpracy zespołu. Angażują wszystkich uczestników, choć nie zawsze w takim samym stopniu - czasami sukces zespołu będzie warunkowany dokonaniami najlepszej jednostki lub mobilizacją jednostki potencjalnie najsłabszej.

Na koniec relaks: po emocjach zmagań w terenie chwila wyciszenia - techniki relaksacji przydatne w ferworze pełnego napięć dnia pracy. Zobaczymy, jak proste sposoby, przy odrobinie codziennej dyscypliny, przynoszą odprężenie. Po przećwiczeniu medytacji, ćwiczeń oddechowych i ruchowych przekonamy się, że to naprawdę działa!

Dlaczego warto właśnie z nami? Nasze atuty:

Posiadamy 50-cio letnie doświadczenie, jako TKKF.

Kadra - reprezentuje najwyższe kwalifikacje zarówno pod względem outdoorowym jak i w zakresie wiedzy o przedmiocie.

Bogaty program merytoryczny
oparty na ponad pól wiecznych  doświadczeniach szkoleniowych Towarzystwa. Mocny punkt: udane połączenie praktycznych wątków w treningach zdrowotnych i tematycznych nakierowanych na sprawność z doskonałą zabawą.

Podejście psychologiczne - traktujemy każdego członka indywidualnie i dbamy, by każdy poczuł satysfakcje i spełnienie. W każdej chwili służymy pomocą.

Bezpieczeństwo i rozwaga - odrobina "adrenalinowego szaleństwa" dawkowana jest pod kontrolą i zgodnie z wszelkimi wymogami, wszyscy nasi uczestnicy są ubezpieczeni i zabezpieczeni.

TKKF to sprawna organizacja: wszystko „dopięte na ostatni guzik”, alternatywy na każdą sytuację, treningi i szkolenia dla zróżnicowanej wielkości grup, od kilku do kilkuset osób.

Atrakcyjne formy zajęć obejmujące oryginalne autorskie rozwiązania i bogatą kolekcję propozycji aktywności na sali gimnastycznej, siłowni i w terenie.

Dostosowanie przekazywanych treści i ćwiczeń do potrzeb każdego, ale i np. firmy oraz do poziomu wiedzy i sprawności fizycznej uczestników.

Elastyczność w zakresie organizacji kursów: terminów, długości trwania, lokalizacji, a nawet standardu wyżywienia i noclegów.Do zobaczenia w naszej organizacji  - Z A P R A S Z A M Y.

Nasze ćwiczenia psychofizyczne i sportowe, rekreacyjne oraz szkolenia naprawdę nie wymagają uprzednich doświadczeń tego typu ani szczególnych predyspozycji. Nie mamy także żadnych ograniczeń wiekowych.