Rozpoczęły się właśnie wakacje

Niech ten wolny czas zostanie pomyślany tak, aby każdy mógł ocenić indywidualny poziom własnej sprawności fizycznej, bez względu na wiek i płeć i na podstawie tej oceny ustalił własne cele. Chodzi nam o bardzo proste kryteria, opracowane na podstawie różnorodnych testów sprawnościowych popularnych na całym świecie, a jeśli nie macie zgłoście się do najbliższego TKKF. Ćwiczenia wybierzemy tak, aby mogły być wykonane w każdych warunkach i przez wszystkich. Wykonywanie ćwiczeń musi odbywać się zawsze od rozgrzewki a może także stać się elementem pozytywnego współzawodnictwa, na przykład w rodzinie, ponieważ obciążenia (punktacja) i normy zastosujemy w parametrze pozwalającym na porównywanie osiągnięć dorosłych i dzieci. Zwłaszcza uczniowie w grupie mogą porównać swoją sprawność i wydolność fizyczną


TKKF chętnie doradzi i przekaże zestaw ćwiczeń i gier ruchowych specjalnie opracowany np. dla dzieci i młodzieży, osób starszych itd.

Jak wiemy, ruch jest zwłaszcza dla dzieci niezbędnym bodźcem rozwojowym uaktywniającym wszelkie procesy zachodzące w organizmie. Dziecko z natury obdarzone jest ustawicznym głodem ruchowym, dlatego też ciągle znajduje dużo przyjemności w grach i zabawach sportowo-rekreacyjnych organizowanych między innymi przez nasze Towarzystwo. Istotą dobrych i odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych jest zaspokajanie wrodzonej dążności dziecka do aktywności ruchowej. Dobrze dobrany zestaw gier i zabaw ruchowych nie tylko zawsze sprawia młodzieży dużą radość i zadowolenie, ale pozwala także korygować różne wady wrodzone i nabyte.

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży może przybierać różne formy, dlatego musimy zadbać o krzewienie właściwej kultury fizycznej. Przy wyborze formy ćwiczeń trzeba zwrócić uwagę na to, aby zadania były proste i łatwe, ale jednocześnie interesujące dla dzieci.

Ostatnio pojawiło się wiele aktywnych form uwzględniających zabawy o różnym znaczeniu, te z użyciem przyborów są możliwe do przeprowadzenia indywidualnie i w zespole kilkorga dzieci i młodzieży. Przy wyborze ćwiczeń przeznaczonych dla młodzieży można skorzystać z naszych rad i pomysłów jak powinno się zorganizować takiego typu zajęcia, pomóc w opracowaniu regulaminu, programu,.. ew. prosimy o e-mail. Proponowane przez nas zestawy ćwiczeń i zabaw, można wykorzystać zarówno na kolonii, aktywnego lata w mieście, w trakcie wczasów rodzinnych, jak i na zajęciach indywidualnych.