BEZPIECZNE  Zimowe  FERIE

Organizatorzy wypoczynku, Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Uczniowie

Zbliżają się przerwy świąteczne i zimowe ferie. Z uwagi na wysokie koszty niektórzy z młodych ludzi udadzą się w nieznane lub korzystać będą na miejscu z zasłużonego wypoczynku. Wszyscy podczas ferii korzystajmy z uroków pięknej pory roku, jaką jest zima i czary plenerowych zimowych sportów. Gdy tylko spadnie śnieg a grunt skuje lód wielu z Was przypnie narty, założy łyżwy, wyciąga z piwnicy sanki i deski snowboardowe. A wszystko po to, by oddać się zimowemu szaleństwu, dostrzegając w sportowych zmaganiach potencjał, jaki wywiera pozytywnie i ma wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Każda taka przerwa ma oderwać nas od pracy, nauki i codziennych problemów, ale nie zwalnia od myślenia, przede wszystkim w kategoriach własnego bezpieczeństwa.

Szanowne Państwo - korzystajcie z zimowisk, ale bez brawury, ponieważ relacje łączące sport i wychowanie są pozytywne, ale zdarza się także, że mamy do czynienia z czymś całkiem przeciwnym. Uprawianie sportu i rekreacji ruchowej-zwłaszcza przez dzieci i młodzież -może nieść ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia dla bezpieczeństwa i procesu wychowania, wspomagać go lub hamować.

Wystarczy kilka cieplejszych dni, aby z grubego lodu na jeziorze czy stawie pozostała jedynie cienka warstwa czy poruszona lawina, a nawet niestosowny ubiór do otaczających warunków. Pamiętajcie, że oblodzone stoki i nieprzetarte górskie szlaki to kolejne zagrożenia. Pamiętajmy, że chwila beztroski czy nieuwagi może zakończyć się tragicznie nawet, gdy na sekundę zabraknie nam rozsądku i rozwagi. Zima corocznie zabiera swoje ofiary i choć województwo pomorskie nie należy do zimowych potęg też ma w tym udział. A są to ofiary niepotrzebnie!

Kochani Rodzice i Opiekunowie - dołóżcie wszelkich starań, by nieograniczona wyobraźnia młodzieży nie przekraczała granic brawury i niepotrzebnego ryzyka. Nie bójmy się szybko reagować, gdy dostrzegamy jakieś nieprawidłowości, a może nawet zagrożenie życia i zdrowia.   

Zbliżają się Święta i przerwy świąteczne, a następnie ferie, cieszcie się nimi. Pokażcie, że umiecie aktywnie wypoczywać, bawić się, ale i myśleć w kategoriach odpowiedzialności za siebie i innych.

Natomiast, organizatorów obóz sportowych, zimowisk, oraz stacjonarnych form wypoczynku dzieci i młodzieży informujemy, że każdy, kto organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży do lat 18 obowiązują zasady zawarte w niżej wymienionych przepisach:

o        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, opublikowane w Dz. U. z roku 2001 Nr 101 poz. 1095;

o        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, opublikowane w Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516;

o        Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, opublikowane w Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 354 - dotyczy obozów, kolonii, półkolonii, i innych form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez świetlice, kluby, TKKF, ogniska, organizacje wyznaniowe, domy parafialne itp.

Pamiętajmy!!!

 

Pełnienie funkcji wolontariusza lub wykonywanie zadań usługowych jako kierownik, organizator, pilot wycieczek lub przewodnik bez posiadania państwowych /aktualnych/ uprawnień jest wykroczeniem i z mocy ustawy może być karane.

 

Uwaga!

 

Jeżeli w wypoczynku biorą udział dzieci lub młodzież do lat 18 to ich „wychowawcy” muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia oraz zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Podstawa prawna: Ustawa o usługach turystycznych - Dz. U. z 1997 r Nr. 133 poz. 884 ze zmianami, art. 43 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. z 2003r. Nr. 96 poz. 873 Rozporządzenie MEN – Dz. U. z 2001 r. Nr 101 poz. 1095, Rozporządzenie MENiS Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516, Inne miejscowe regulaminy i rozporządzenia.