POMORSKIE BIEGANIE  dla zdrowia, sportu oraz rekreacji

 

Nie ma lepszej formy szeroko rozumianego sportu powszechnego niż bieganie. To naturalny odruch każdego dziecka gdy tylko zacznie dobrze chodzić. Można powiedzieć, że umiejętność biegania jest jednym z warunków rozwoju fizycznego nawet psychicznego każdego dziecka. Również w wieku dojrzałym umiejętność biegania jest niezwykle ważna w utrzymaniu zdrowia i dobrej wydolności a doskonale wyniki uzyskiwane przez starsze pokolenie biegaczy budzą wręcz zdumienie.

 

BIEG PO ZDROWIE  > u nas we Wtorki  i Czwartki o 18:00 , ale liczymy na codzienność

Jednak w ostatnich latach popularność biegania jakby wyraźniej wzrosła. W latach 9O-tych zaobserwowano wyraźny spadek liczby biegających. szczególnie w popularnych biegach przełajowych. Wiele osób zaczyna uprawianie sportu bardzo późno i najczęściej jest to udział w biegach przełajowych. Wielu z nich nawet po 50-ce lub 60-ce bije rekordy życiowe – choćby nasz członek 85-cio latek, Marian Parusiński. W środowiskach związanych z kulturą fizyczną zaczęto debatować nad zmianą tego stanu rzeczy. Dlatego niezwykle cenna wydaje się akcja „Bieg po Zdrowie” zainicjowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, kontynuowana przez Ministerstwo Sportu oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Jednym z rejonów gdzie już istniała długoletnia tradycja biegania jest Pomorze. Działa w niej kilka klubów joggingu w ramach „Biegu po zdrowie”, niestety okrojone środki centralne i całkowity brak dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego nie pozwala nam na szerszą właściwą działalność. We wszystkich tych ośrodkach organizowane są od różne formy joggingu, znajdują się tam również punkty informacji i poradnictwa. Każdy punkt posiada wykwalifikowaną kadrę instruktorsko- trenerską oraz lekarską, a zajęcia prowadzone są minimum dwa razy w tygodniu.

Pozostałe cele wymienione w ramowym programie dziennika zajęć realizowane są z równym natężeniem w poszczególnych Ośrodkach w zależności od możliwości i wyposażenia. Niemniej każdy punkt biegania zaopatrzony jest w materiały informacyjne na temat prawidłowego prowadzania treningów biegowych, poradniki i plakaty. Staramy się też systematycznie zamieszczać w prasie i lokalnej telewizji(choć są trudności) ukazują się informacje na temat treningów. Najwięcej o naszych zawodnikach można wyczytać na stronach i forach internetowych. Uczestnicy "Biegu po zdrowie" podczas zajęć korzystają z różnorodnych i atrakcyjnych tras usytuowanych w okolicy parków, nadmorskich, stadionów sportowych, lasów, jezior, wzgórz, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, szkół, itp. Miejsca te wykorzystywane są również do organizacji imprez towarzyszących - gier zespołowych. zgadywanek terenowych i wycieczek turystycznych oraz testu Coopera.

 

Szukamy sponsorów, celem zorganizowania największej imprezy „Ogólnopolski Bieg do Morza” o Puchar Ministerstwa Sportu dla amatorów biegania.

 

 

W naszych ośrodkach promujących sportowy styl życia metodami kultury fizycznej, powstało w kraju dużo takich punktów w akcji zainicjowanej przez Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Bieg po zdrowie- 2006"

w tym miejskich, powiatowych i gminnych ośrodkach joggingu, w okresie co najmniej czterech miesięcy, pod okiem fachowców celem utrwalenie nawyku uprawiania sportu powszechnego „Bądź sprawniejszy i zostań sprawny”.