Wejherowo , dnia 28 września 2006 r.

K o m u n i k a t    Nr 77

 

Piłka nożna 11 osobowa:

 

Na wniosek drużyny ZUK zmieniam terminarz zawodów.

Obowiązujący terminarz:

03.10. (wt.)

g.16.30 BorHyd-ZUK( półf. E), g. 17.25 ZUK-Bendiks

 

04.10. (śr.)

g. 17.00 Cisza-Bendiks( I r. play off),g.18.00 Cisza-Bendiks( ew.powt.)

 

05.10. (czw.)

g.16.30 BorHyd-ZUK, g. 17.25 ZUK-Prospekt

 

06.10. (piąt.)

g.16.30 Elektryk – Tęcza ( I r. play off), g.17.30 Elektryk-Tęcza ( ew.powt.)

 

Telefon kontaktowy : 603 180 405

 

 

 

 

 

 

 

System rozgrywek:

o       a) runda wstępna ( 18 drużyn) – każdy z każdym,

o       b) runda zasadnicza ( 14 najlepszych drużyn po rundzie wstępnej) – każdy z każdym z zaliczeniem wyników po rundzie wstępnej,

o       c) runda finałowa „ play off” : startuje 8 najlepszych drużyn po rundach wstępnej i zasadniczej systemem pucharowym ( do przejścia do następnej rundy drużyna o wyższym miejscu w tabeli – po rundach wstępnej i zasadniczej – potrzebuje 2 punkty, a gorsza 4 pkt. Kojarzenie par – najlepsza w tabeli z najsłabszą itd.

 

 

Informuję, że „zawodnikowi nie wolno używać wyposażenia lub nosić niczego co może być niebezpieczne dla niego bądź innego zawodnika, w tym każdego rodzaju biżuterii” ” zawodnicy nie mogą używać taśmy, by zakryć biżuterię – nie stanowi to właściwego zabezpieczenia” ( nowe przepisy obowiązujące od bieżącego sezonu)

Uwaga:                                                                                                                                                                             

 

 

-Używanie ordynarnego, lżącego i obraźliwego języka: Ordynarnym, lżącym, obraźliwym językiem może być słowo, zwrot czy gest. Skierowany do kogokolwiek z zamiarem obrażenia, zelżenia, poniżenia, ośmieszenia, upokorzenia go , lub zastraszenia. Może być związany z seksualnością człowieka, jego rasą, pochodzeniem, religią, fizycznym wyglądem czy umiejętnościami. Jeżeli wybuch zawodnika spełnia powyższe kryteria, to już pierwsze takie zachowanie musi powodować wykluczenie z gry zawodnika ( czerwona kartka).

 

- Dotknięcie piłki ręką: Przewinienie „rozmyślnego dotknięcia piłki ręką „ odnosi się do rozmyślnego kontaktu z piłką dokonanego dłonią lub ramieniem zawodnika. „Rozmyślny kontakt” , oprócz zdarzeń oczywistych, zawiera w sobie również sytuacje:

*zawodnik mógł uniknąć dotknięcia, ale tego nie uczynił,

*ręka zawodnika nie znajdowała się w normalnej pozycji zawodnika grającego w tym czasie,

*zawodnik rozmyślnie kontynuował początkowo przypadkowy kontakt w celu osiągnięcia nie fair przewagi .

Poruszanie dłońmi lub ramionami instynktownie dla ochrony ciała, kiedy nagle ma nastąpić zetknięcie się z szybko zbliżająca się piłka nie stanowi rozmyślnego kontaktu, chyba że nastąpi późniejsza akcja skierowana na piłkę i dojdzie do kontaktu ręki z piłką.

Podobnie umieszczanie dłoni lub ramion dla ochrony ciała przy rzucie wolnym lub podobnym wznowieniu gry nie jest przewinieniem, o ile nie nastąpi późniejsza akcja, aby odbić lub kontrolować piłkę.

Fakt, że zawodnik może skorzystać na przypadkowym kontakcie piłki ręką, nie zmienia skądinąd przypadkowości zdarzenia – nie stanowi to naruszenia przepisów gry.

 

 

XXXIX wejherowskie rozgrywki piłki nożnej 2006

 

Regulamin

 

1.Cel imprezy:

a/umożliwienie aktywnego wypoczynku po pracy i nauce

b/popularyzacja gry w piłkę nożną, jako jednej z form aktywnego wypoczynku po pracy i nauce

c/wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny piłki z Wejherowa i jego okolic.

2.Organizator:

Wejherowskie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wejherowie

3.Termin i miejsce:

boisko TKKF Wejherowie (Oś. Przyjaźni): 13.03. – 15.11.2006r.

4.Zasady rozgrywek:

W ramach rozgrywek odbędzie się sześć poniższych imprez:

v     a/ liga.

v     System rozgrywek:

a)    runda wstępna ( 18 drużyn) – każdy z każdym,

b)    runda zasadnicza ( 14 najlepszych drużyn po rundzie wstępnej) – każdy z każdym z zaliczeniem wyników po rundzie wstępnej,

c)     runda finałowa „ play off” : startuje 8 najlepszych drużyn po rundach wstępnej i zasadniczej systemem pucharowym ( do przejścia do następnej rundy drużyna o wyższym miejscu w tabeli – po rundach wstępnej i zasadniczej – potrzebuje 2 punkty, a gorsza 4 pkt. Kojarzenie par – najlepsza w tabeli z najsłabszą itd.

 

Szczegółowy system opracuje organizator po zakończeniu zgłoszeń ( do 10.04.)

v     b/ turnieje  :

v     a-puchar Jakuba,

v     b-puchar 48-lecia WTKKF,

v     c-puchar prezesa TKKF,

v     d-puchar Solidarności,

v     e–otwarte mistrzostwa miasta Wejherowa,

v     f-puchar Niepodległosci  – system pucharowy.

 

5.Przepisy gry:

- gra bez spalonych. Na wniosek kap.drużyn sędzia może wyrazić zgodę na grę ze spalonymi

- zmiany wielokrotne jak w hokeju (obowiązuje strefa zmian przy linii środkowej boiska)

- zespół może składać się z dowolnej liczby zawodników. Na boisku przebywa jednocześnie max. jedenastu zawodników ( w tym bramkarz).Zawodnik rezerwowy może wejść na boisko w dowolnym momencie do gry po opuszczeniu boiska przez zawodnika grającego i uzyskaniu zgody sędziego

- czas gry we wszystkich spotkaniach wynosi 2 x 30 min. ze zmianą stron, bez przerwy. Organizator zastrzega sobie prawo ( w spotkaniach turniejowych) skrócenia czasu gry.

- o układzie końcowym w decyduje w kolejności suma zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek.

- obowiązują kary czasowe: 2-3 min., żółta kartka – 5 min.. Za rażące naruszenie przepisów zawodnik może być usunięty z boiska do zakończenia spotkania i ukarany czerwoną kartką.

- zawodnik ukarany czerwoną kartką jest zawieszony na czas najbliższego ujętego w terminarzu meczu, po którym organizator ogłasza ewentualnie wyższy wymiar kary.

Ponadto obowiązują przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej.

6.Zgloszenia:

W TKKF  Oś. Przyjaźni 9 w Wejherowie (tel. 603 180 405) w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca.

7.Nagrody:

Trzy najlepsze drużyny otrzymają okolicznościowe puchary. Najlepszy strzelec, zawodnik i bramkarz otrzymają okolicznościowe nagrody.

8.Sprawy finansowe:

Odpłatność uczestników / wpisowe/ za częściowe pokrycie kosztów zawodów wynosi: (stawka za jeden mecz): – 85,- zł.

   Zespoły, przed pierwszym swoim meczem, wpłacają kaucję w wys. 100,- zł. Po ostatnim meczu kaucja zostanie zwrócona w 100%, jeżeli zespół rozegra wszystkie swoje zawody lub w 50 %, jeżeli zespół odda jeden walkower. Kaucji nie zwraca się, jeżeli zespół co najmniej dwa razy nie stawi się na swoje wyznaczone zawody.

8.Postanowienia końcowe:

·        a/wpisowe należy przekazywać na konto organizatora (PKO BP Wejherowo) 85 10201912 0000 9802 0034 6296

·        b/drużyna gospodarzy (wymieniona w terminarzu na pierwszym miejscu) zabezpiecza piłkę do gry i dostarcza sędziemu protokół z zawodów wypełniony przez oba zespoły,

·        c/aktualny i obowiązujący terminarz wywieszany jest na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu socjalnym na boisku TKKF

·        d/w zawodach mają prawo startu zawodnicy urodzeni w 1989r. i starsi,

·        e/w zawodach nie mają prawa startu zawodnicy zarejestrowani w PZPN. Obowiązuje roczna karencja liczona od chwili wyrejestrowania się z PZPN. Zawodników , którzy ukończyli 35 lat karencja nie obowiązuje,

·        f/zawodników zarejestrowanych, którzy do dnia 15.03. nie ukończyli 18 lat, traktuje się jako nie zarejestrowanych. Dozwolone obuwie: bez wkręcanych kołków. Każda drużyna dostarcza 1 worek wapna,

·        g/zawodników, którzy ukończą wiek juniora i zrezygnują z czynnego uprawiania sportu ( wyrejestrują się z PZPN w okresie 6 miesięcy) nie obowiązuje karencja,

·        h/drużyny zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach sportowych,

·        i/na pisemny wniosek kapitana drużyny organizator może dopuścić do udziału w zawodach jednego zawodnika zarejestrowanego w PZPN ( grającego max. w V lidze),

·        j/ zawodnik grający w jednej drużynie nie ma prawa grać w innym zespole,

·        k/przed pierwszym meczem kapitanowie dostarczają sędziemu listę zawodników,

·        l/prośby o ewentualne zmiany w terminarzu rozgrywek organizator uwzględnia max. na 7 dni przed planowanym meczem,

·        ł/ rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr 101 w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji fizycznej z dnia 12.09.2001 roku. Osobą odpowiedzialną za przebieg zajęć będzie pan Leszek Lenda posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe (menedżer sportu, menedżer imprez sportowych, instruktor sportu ze specjalizacją: piłka nożna, sędzia rzeczywisty PZPN),

·        m/interpretacja regulaminu należy do organizatora zawodów.