Towarzystwo  Krzewienia Kultury  Fizycznej,

 od  ponad 25 lat organizuje spływy kajakowe, a w tym 14-sty  najsłynniejszą rzeką  Piławą, potwierdza przy tym niemniejsze niż przed każdym rokiem zainteresowanie wypoczynkiem     na czystych i szeroko dostępnych wodach oraz terenach, które jeszcze niedawno były         w zarządzaniu Armii Radzieckiej.

A wokół nas będą obsypane jagodami i poziomkami lasy(a są miejsca, na które od pół wieku nie stanęła ludzka stopa), czyste rozlewy, jeziora i rzeka, stadniny koni, szlaki rowerowe, i tylko trzy spiętrzenia wody.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO  WZIĘCIA  UDZIAŁU  W  TEJ  IMPREZIE

 

R E G U L A M I N

Imprezy turystyczno - rekreacyjnej XIV "AKWA .BIWAK' 2006" Spływ Kajakowy i Festyn Rekreacyjny

 

CELE:

1. Popularyzacja walorów przyrodniczych doliny rzeki Piławy.

2. Wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku na łonie przyrody.

3. Promocja zdrowia rodziny poprzez rekreację i turystykę kajakową. 4. Integrowanie środowiska turystów- kajakarzy.

ORGANIZATOR:

Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Piła ul. Kossaka 23 pok. 31

tel. ( 067 ) 21221 82

TERMIN I TRASA SPŁYWU:  28 - 30 lipca 2006 r.(piątek- sobota –niedziela)

piątek- godz. do 19.00- przyjazd do GŁOWACZEWA do Pensjonatu "Nad Piławą',

zakwaterowanie i wieczór integracyjny,

sobota. godz. 10,00 do 10,30 wyjazd mikrobusem do pola biwakowego Zdbice (Piława) ; ( Uwaga: przejazd w dwóch turach );

-godz. .11,15 WODOWANIE, start naszego spływu kajakowego; rzeka PIŁAWA  do GŁOWACZEWA  pole biwakowe (j.w.) ok. 15 km. 

Planowany termin zakończenia etapu o godz. ok..17,OO

- godz. 18,30 -19,30 - kolacja; w ramach kolacji -pstrąg z rusztu " Tarnowo".

- godz. 20,00 -21,30 - FESTYN REKREACYJNY ;

- godz. 21,45 -23,00 - wieczór integracyjny w sobotę przy ognisku;

niedziela. godz.10.45  WODOWANIE,

start naszego spływu kajakowego rzeką Piławą z Głowaczewa do pola biwakowego przy szosie Krępsko - Stara Łubianka ( 16 km ). Planowany termin zakończenia etapu o godz. 16:30  Przejazd mikrobusem do Pensjonatu "Nad Piławą" w Głowaczewie.

Zakończenie imprezy ok. godz. 18,00.

KIEROWNICTWO SPŁYWU:

Komandor spływu -Roman Rafiński (funkcje towarzyszące: ratownik, kwatermistrz),

WPISOWE- OPŁATA UCZESTNICTWA:

Opłata udziału uzależniona jest od wyboru miejsca noclegowego:

-w pokojach Pensjonatu "Nad Piławą",( 2 noclegi) = 145,- zł (ilość miejsc ograniczona: -w namiotach, na polu biwakowym = 110,- zł

Należność w kwocie j.w. wpłacamy gotówką lub przelewem do ,                                                  Pilskiego TKKF; Piła ul. Kossaka 23 pok. 31. Wpłaty: (z dopiskiem: AKWA' 2006).

Od uczestnika tylko towarzyszącego w imprezie i biwaku; wpłacamy:

-noclegi w namiotach, na polu biwakowym, przy Pensjonacie ( 2 noclegi) = 75,- zł

 

ZGŁOSZENIA:

Należy przesłać:

-           do 25.07.2006 r. do Pilskiego TKKF; Piła, ul. Kossaka 23 pok. 31 tel./fax. 0-67 212 21 82

-           do 25.07.2006 r. Ogniska TKKF ”Rozstaje” Gdańsk, ul. Kombatantów 4  tel./fax 0-58 346 92 78

ORGANIZATOR ZAPEWNIA: (w ramach opłaty uczestnictwa)

1.       kajaki z osprzętem, sprzęt ratowniczy i służba ratownicza,

2.       opieka medyczna,

3.      zakwaterowanie wg, indywidualnego wyboru w pokojach Pensjonatu "Nad Piławą',  (ilość miejsc  ograniczona ) lub w namiotach na polu biwakowym przy Pensjonacie

4.      ubezpieczenie NW,

5.      transport sprzętu i uczestników w trakcie trwania imprezy,

6.      w sobotę posiłek obiadowy w formie dania , „jednogarnkowego" ,

7.      sprzęt do imprez rekreacyjno -sportowych,

8.      imprezy rekreacyjno- sportowe w formie festynu.

WARUNKI UCZESTNICTWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW:

l.          uczestnik odpowiada za sprzęt  turystyczny  otrzymany w trakcie trwania spływu,

2.  od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej, każdy uczestnik wypełnia i podpisuje "OSWIADCZEN\E" o dobrym  stanie zdrowia i o woli udziału w imprezie;

3.        wyżywienie: na szlaku oraz śniadania i kolacje - we własnym zakresie,

4.       uczestnicy spływu winni płynąć w kajakach w założonej kamizelce asekuracyjnej lub kamizelce ratunkowej, kategorycznie zabrania się  siedzenia w kajaku na kamizelce,

5.       zabrania się wyprzedzania kajaku pilota -szlakowego, jak również pozostawania na trasie za kajakiem latarnika,

6.       w trakcie przebywania na szlaku wodnym podczas imprezy uczestnik bezwzględnie nie może  spożywać napoi alkoholowych i środków odurzających.

7.      Przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lesie i terenach przybrzeżnych,

8.      Organizator nie bierze odpowiedzialności za straty materialne i szkody poniesione przez uczestnika ( z jego winy) w czasie trwania imprezy; ( aparaty foto, telefony  komórko-we, kamery, dokumenty i biżuterie, itd -zabierany na kajak na własne  ryzyko !)

9.      W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na później niż na dwa dni przed terminem imprezy , wpisowe w  50% nie podlega zwrotowi.

Pozostałe  SPRAWY:

*  dojazd do i z GŁOWACZEWA we własnym zakresie,

*  tel. komórka do Komandora spływu 606 634927; e-mail: rerewa@autograf.pl

Organizator: