Propozycje mieszkańców mile widziane

Wspólny program

TKKF „Rozstaje"

 

M

arek M. Moneta,  prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Rozstaje” zaprasza mieszkańców do tworzenia programu tego osiedlowego oddziału towarzystwa. zainteresowani współpracą mogą na bieżąco zgłaszać swoje pomysły. Podając propozycję, trzeba jednak pamiętać o celach oraz przesłaniu TKKF.

      - Celem tak stałego, jak i cyklicznego przedsięwzięcia edukacyjno-integracyjnego, prowadzonego przez nasz osiedlowy TKKF jest wyjście naprzeciw inicjatywom ludzi, którym leżą na sercu interesy społeczności lokalnych,             a zwłaszcza prawidłowy i wszechstronny rozwój młodego pokolenia poprzez aktywne uczestnictwo w sporcie i kulturze - przypomina Marek M. Moneta. -Ważna jest również międzypokoleniowa integracja społeczności lokalnej, kształtowanie i promowanie wartościowego stylu wypoczynku oraz przeciw- działanie szerzącym się patologiom społecznym i zdrowotnym.

         TKKF "Rozstaje" proponuje mieszkańcom Zaspy wspólne kreowanie programu, aby umożliwić im zaspokojenie zarówno potrzeby osiągnięć, jak i akceptacji. Ma to być atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, tym bardziej że to właśnie mieszkańcy wniosą w nią swój, jak- że znaczący, wkład.

         Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja jest alternatywą dla wszechobecnej w naszym życiu bylejakości rozrywki, niebezpiecznych, często pełnych agresji sposobów zabija nudę, czy poszukiwania mocnych wrażeń, zwłaszcza przez młodych - przekonuje  Moneta.

       - Jeżeli macie pomysły i bylibyście Państwo zainteresowani współdziałaniem, prosimy  o telefoniczny  kontakt  z  Ogniskiem  TKKF "Rozstaje"  80-464 Gdańsk, tel.058346-57-80,  0506 502 808 lub poprzez pocztę elektroniczną: TKKF_Rozstaje@wp.pl.

 

Artykuł ukazał się w TWOJEJ GAZECIE  (-)Ewa Kuczkowska