WYCIECZKI ROWEROWE

 

·      Kierujący rowerem jest obowiązany poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

¨      W czasie wycieczki rowerowej należy korzystać z wyznaczonych dróg dla rowerów, ścieżek i poboczy nadających się do jazdy, tak aby nie stwarzać zagrożeń w ruchu.

¨      Dopuszcza się korzystanie z drogi (poza miastem) w przypadku braku poboczy na zasadach określonych w kodeksie drogowym pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie (jeden za drugim).

·      Kierującemu rowerem zabrania się jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu.

·      Liczba rowerów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać - 15.

·      Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż 200 m.

·      Odległość między rowerami poruszającymi się w kolumnie rowerów nie może przekroczyć 5 metrów.

·      Należy zachować bezpieczną odległość między rowerami (minimum długość roweru).

¨      Przy przekraczaniu jezdni (drogi) wszyscy uczestnicy zatrzymują się, opiekunowie zabezpieczają przejście i przeprowadzają prowadzącą rowery całą grupę na drugą stronę.

·      Zabrania się wjeżdżania między jadącew kolumnie rowery.

·      Każdy uczestnik musi posiadać kartę rowerową.

·      Wycieczkę w której uczestniczą dzieci do 15 lat prowadzi dwóch opiekunów (początek i koniec kolumny).

·      Przed wyjazdem ustalony jest szyk kolumny.

¨      Słabsze dzieci jadą na czele grupy. tuż za prowadzącym, który reguluje tempo jazdy.

·      Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest w czasie jazdy tasowanie się, ciągłe zmiany pozycji i jazda równoległa.

¨      Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany.

·      Rower powinien być wyposażony: z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające, w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.

·      Co najmniej dwa rowery (pierwszy i ostatni) mają przymocowane ramię bezpiecznika - wysięgnika (pręt o długości około 38 cm z zamocowanym na końcu światełkiem odblaskowym o średnicy 5 cm.).

¨      Rowery na początku i końcu rzędu powinny mieć lusterka wsteczne, które ułatwią patrzenie na drogę i grupę, bez potrzeby odwracania do tyłu całej głowy i mimowolnego skręcania w lewo tułowia wraz z całym rowerem.

·      Opiekunowie powinni być zaopatrzeni w gwizdki do podawania (wcześniej ustalonych) sygnałów ostrzegawczych.

·      Na wycieczkę wyjeżdżamy z apteczką techniczną i apteczką I pomocy.

·      Przed wyjazdem dokładnie sporządzamy trasę przejazdu z dokładnym zaznaczeniem przejazdów niebezpiecznych (skrzyżowania dróg, torowiska) i bezpiecznych miejsc postoju na odpoczynek i posiłek.

·      Przed wyruszeniem na wycieczkę dokładnie omawiamy trasę przejazdu  z wszystkimi uczestnikami.

·      Bagaż należy dobrze umocować na bagażniku.

·      Postoje należy organizować poza jezdnią, na zorganizowanych parkingach, łące lub polanie, z dala od jezdni i ruchu drogowego.