S p r a w o z d a n i e   z  podsumowania

Sezonu 2005/06 w Halowej Piłce Nożnej”

zespołowych i indywidualnych wyróżnień, wręczonych podczas uroczystego podsumowania sezonu 2005/2006 w halowej piłce nożnej dla młodzieży, zorganizowanego prze z Ognisko TKKF "Przymorze"   przy udziale Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka w dniu 12 kwietnia 2006 r.

I. VI Pomorskie Mistrzostwa Halowe w Piłce Nożnej 2006 o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka

Grupa I zespołów o wyższym stopniu zaawansowania.

a/wyróżnienia zespołowe:

1.       Drużyna Marian Crew  kpt dr. Adam Chudziński -puchar, dyplom(z)

2.     Dr „ BCC Absolvent“ kpt dr. Michał Janiak -puchar, dyplom(z) 

3.     Dr. Huzaria kpt dr. Marcin Szpak -puchar, dyplom

b/wyróżnienia indywidualne, konkurs o tytuł "Najlepszego strzelca":

    1. Janusz Melaniuk dr. Marian Crew -statuetka, dyplom konkurs o  tytuł "Najlepszego bramkarza”:

    1. Grzegorz Pieńkowski dr. BCC Absolvent -statuetka, dyplom

Grupa II zespołów o średnim stopniu zaawansowania.

a/wyróżnienia zespołowe:

1.     Dr. Wema Sztutowo kpt dr. Krzysztof Juśko -puchar, dyplom(z)        

2.     Dr. SM"Maćkowy" kpt dr. Kazimierz Majna -puchar, dyplom         

3.     Dr. FC"Matarnia" kpt dr. Kamil Andrelczyk -puchar, dyplom

b/wyróżnienia indywidualne, konkurs o tytuł "Najlepszego strzelca”:

 1. Damian Niedźwiedź dr. Wema Sztutowo -statuetka, dyplom konkurs o tytuł "Najlepszego bramkarza" :

 1. Paweł Nikołajew dr. FC"Matarnia" -statuetka, dyplom

Turniej pocieszenia VI PMHwPN’06,

   a/wyróżnienia zespołowe:

  1. Dr. Chłopska kpt dr. Kamil Łubowicz -puchar, dyplom              
  2. Dr. Kolagen Inv. kpt dr. Piotr Kałęcki -statuet.dyplom          
  3. Dr. Alfa PMedia kpt dr. Grz.Pawłowski -statuet.dyplom

b/wyróżnienia indywidualne,konkurs o tytuł 'Najlepszego strzelca' :

1. Wojciech Nieciecki dr. Chłopska Przymorze -statuetka, dyplom konkurs o tytuł "Najlepszego bramkarza" :

1. Paweł Rompa dr. Bauns -statuetka, dyplom

Turniej o "Super Puchar" VI PMHwPN'2006,

a/wyróżnienia zespołowe:

      1. Dr. Wema Sztutowo kpt dr. Krzysztof Juśko -puchar, dyplom

 

II.Pomorska Liga Halowa w Piłce Nożnej '2005/2006

a/wyróżnienia zespołowe:

1.       Dr. Marian Crew kpt dr. Adam Chudziński -puchar, dyplom(z)

2.       Dr. Torpedo UG WP kpt dr. Michał Gałędek -puchar, dyplom(z)

3.       Dr. BCC Absolvent kpt dr. Michał Janiak -puchar, dyplom

4.       Dr. Bauns kpt dr. Jacek Formela -puchar, dyplom

b/wyróżnienia indywidualne, konkurs o tytuł "Najlepszego strzelca":

     1. Mikołaj Hajduk dr. Bauns -statuet.,dyplom konkurs o tytuł "Najlepszego bramkarza":

  1. Grzegorz Tojek dr. Torpedo UG WPiA /egz./ -statuet. ,dyplom       
  2. Sławomir Kubiczek dr. BCC Absolvent /egz./ -stetuet.,dyplom

Wyróżnienie indywidualne, specjalne, konkurs o tytuł "Najlepszego zawodnika sezonu 2005/2006" :

1. Marek Wasicki dr. rularian Crew -Statuet.,dyplom (z)

III. Wyróżnienia indywidualne kapitanów drużyn za aktywne zaangażowanie i wzorową postawę podczas rozgrywek w sezonie 2005/2006:

1.     Kpt dr. Adam Chudziński Marian Orew -statuet.,dyplom            

2.     Kpt dr. Michał Janiak Bac Absolvent -statuet.,dyplom            

3.     Kpt dr. Piotr Kałęcki Kolagen Inventia -statuet.,dyplom                  

4.     Kpt dr. Kazimierz Majna SM "Maćkowy" -statuet. ,dyplom             

5.     Kpt dr. Jacek Brzeziński Oliwa -statuet.,dyplom                 

6.     Kpt dr. Jacek Formela Bauns -statuet.,dyplom                     

7.     Kpt dr. Arkadiusz Gromko Hydrolab Polska -statuet.,dyplom          

8.     Kpt dr. Kamil Andrelczyk Fa "Matarnia" -statuet.,dyplom                 

9.     Op. dr. Jacek Zygało NZOZ "Monar" -statuet. ,dyplom

10.Kpt dr. Marcin Szpak Huzaria -statuet.,dyplom                    

11. Kpt dr. Grzegorz Pawłowsk.Alfa PMedia -statuet.,dyplom           

12. Kpt dr. Michał Gałędek Torpedo UG WPiA -statuet.,dyplom

IV. Wyróżnienia indywidualne prezesów prywatnych firm za aktywne zaangażowanie w zakresie patronatu nad zespołami młodzieżowymi:

1.     Janusz Rybicki prezes "Glencore"Sp.zo.o.- statuet. ,dyplom           

2.     Grzegorz Słupski prezes "Argo" S! -statuet.,dyplom                

3.     Sławomir Kalicki prezes "Intermarine" Sp.z -statuet. ,dyplom

V. Przyznano również wyróżnienia indywidualne dla działaczy społecznych za aktywne zaangażowanie w zakresie rozwoju i upowszechniania masowej kultury fizycznej i sportu przyznane przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska Bogdana Oleszka.

VI. Wyróżnienie specjalne, indywidualne za pomoc i życzliwość w wypełnianiu statutowej misji, stowarzy-szeniom kultury fizycznej,  a zwłaszcza Ognisku TKKF "Przymorze" w Gdańsku, nad. przez PZ TKKF:

1. Bogdan Oleszek Przew. Rady Miasta Gd. -statuet. ,podz. (z)

VII. Osoby na zdjęciu za stołem prezydialnym (FOTO- Galeria) (z)

     1.   Bogdan Oleszek -Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

  1.  Krystyna Serafin -Kierownik Referatu Sportu UM w Gdansku          
  2. Marek M. Moneta -Prezes Pomorskiego Związku TKKF (z)

4.  Marian Szajna -Wiceprezes Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk"                                                                               5.  Teresa Krystman -Prezes Zarządu SM „Maćkowy"

6.  Katarzyna Sobczak -Dyrektor NZOZ "Monar" OR dla DiM                                                                             7.  Krzysztof Jackiewicz -Dyrektor Firmy "Escort"

8.  Bohdan Zaleski -Zasłużny Działacz Kult.Fiz.i Sportu                                                                                                      9.  Kazimierz Janiak -Zasł.Dział.Polit.i Reprez.Młodzieży

10. Władysław Tałaj -Prezes TKKF"Przymorze"gł.org.i prow.pods.

VIII. Wręczono 124 wyróżnień w klasyfikacji zespołowej tj. 12,pucharów sportowych, 50 statuetek sportowych, 39 okolicznościowych dyplomów,  i 23 pisemnych podziękowań.

- Wyróżnienia osobiście wręczyli Bogdan Oleszek Przewodniczący Rady Miasta Gdańska przy udziale     Władysława Tałaja -głównego organizatora, oraz część honorowi goście, tj. Krystyna Serafin, Marian Szajna, Teresa Krystman, Krzysztof Jackiewicz i Marek M. Moneta.

  - W podsumowaniu uczestniczyło ogółem 104 osób. tj. młodzież, organizatorzy, sponsorzy, zasłużeni działacze kultury fizycznej i sportu, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych i mediów.

- Uroczyste podsumowanie sezonu 2005/2006 w halowej piłce nożnej dla młodzieży odbyło się w "Sali Herbowej" nr 208 Nowego Ratusza Rady Miasta Gdańska w godzinach od 19.00 do 21.00 w dniu 12 kwietnia 2006 r.

IX. W sezonie 2006/2006 udział wzięło 2285 zawodników, rozegrano 149 spotkań i strzelono 960 bramki. Rozgrywki dla młodzieży odbywały się regularnie w soboty i niedziele w nowoczesnej hali sportowej (o nawierzchni tartanowej) ”SPORTOM” w Gdańsku-Oliwie. Przez okres całego sezonu piłkarskiego nie stwierdzono żadnych negatywnych zdarzeń.

 -  Szczególne wyrazy podziękowania organizatorzy składają sędziom PZPN, którzy w sposób obiektywny prowadzili spotkania piłkarskie przez cały sezon.   

 

Sporządził główny organizator

 

(z) – zał. zdjęcia w FOTO Galerii