II OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA LĘBORKA
W KULTURYSTYCE

 

POD PATRONATEM
STAROSTY POWIATU LĘBORSKIEGO
oraz
BURMISTRZA LĘBORKA

 

 

Lębork, dn. 30.IV.2006r. (niedziela)

Rozpoczęcie turnieju godzina 12:00

nowo otwarty NIGHT CLUB „DIMA”,
ul. I Armii Wojska Polskiego 26

 

Regulamin II Ogólnopolskich Mistrzostw Lęborka w Kulturystyce

 

1. Cel imprezy:

-          popularyzacja kulturystyki

-          wyłonienie najlepszych zawodników

-          promocja miasta oraz powiatu Lęborskiego

 

2. Organizatorzy:

-          Lęborskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Ligo”

-          Starostwo Powiatowe

-          Centrum Sportu i Rekreacji

-          Fundacja Ekologiczno-Sportowa im. Tomasza Hopfera

-          Night Club „DIMA”

-          Siłownia „LIGO”

 

3. Termin i miejsce zawodów:

-          Zawody odbędą się 30. kwietnia 2006r. (niedziela) o godzinie 1200
w Night Club „DIMA”

-          Weryfikacja zawodników odbędzie się w miejscu zawodów od godziny 930 do 1100

 

4. Zasady uczestnictwa:

-          prawo udziału w zawodach mają zawodnicy zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach sportowych, którzy dokonają wpłaty wpisowego w kwocie 25zł przed weryfikacją,

-          przy weryfikacji wymagany jest dokument tożsamości,

-          układ dowolny odbywać się będzie przy własnym podkładzie muzycznym,

-          ubezpieczenie zawodnika spoczywa wyłącznie we własnym zakresie lub jednostce delegującej,

-          każdy zawodnik podpisuje odpowiedzialność osobistą podczas trwania zawodów lub następstw z tym związanych,

-          zawodnicy niepełnoletni muszą przedłożyć pisemną zgodę prawnych opiekunów na start w zawodach.

 

 

5. Kategorie:

-          Juniorzy     kat. Open

-          Kobiety       kat. Open

-          Seniorzy

                   do 75 kg

                   do 90 kg

                   powyżej 90 kg

                   kat. Open

 

Sędzia główny zawodów- sędzia klasy międzynarodowej- Bogdan Kaszuba

 

6. Nagrody:

-          za miejsce I-III puchary

-          za miejsce I-V dyplomy

-          za miejsce I w kategoriach OPEN nagrody pieniężne

 

Organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody rzeczowe oraz odżywki firmy „OLIMP”.

 

7. Postanowienia końcowe:

-          zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny bądź jednostki delegującej

-          wszystkie kwestie sporne podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny oraz organizator

-          organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu

-          wszelkich informacji na temat zawodów udziela organizator Eligiusz Grotha

tel. kontaktowy 0 506 333 384

Siłownia „Ligo”
Plac Spółdzielczy 14/15
84-300 Lębork

e-mail: silownia.ligo@poczta.fm