Refleksje po Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie

 

Na co możemy liczyć w kraju gdzie nie ma mody na sport, gdy  tymczasem w Szwecji czynnie uprawia różne sporty zimowe ok. 70% społeczeństwa, w Czechach 40%, a w Polsce ok. 4% do tego nie posiadamy obiektów specjalistycznych. W zmianie tego kierunku nasza  władza nie spogląda łaskawym okiem na sport dla wszystkich nie tylko tam w W-wie, ale w województwie tym bardziej.

Tysiące organizacji pozarządowych, które poważnie traktują konstytucje i zadania statutowe oraz nałożone poprzez ustawę o kulturze fizycznej, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tudzież o sporcie kwalifikowanym, jak i niewykorzystanie posiadanego ogromnego doświadczenia jakim jest upowszechnianie kultury fizycznej(zdrowotnej i rekreacji ruchowej), sportu powszechnego i turystyki niekwalifikowanej jako środka do osiągnięcia wyników sportowych, ale i a może przede wszystkim wspomagania zdrowia w sensie WHO lub jego potęgowania. Niestety w zakresie finansowania i dofinansowywania np. w woj. pomorskim stanowi mocną przesłankę, a nawet do zaniku najbardziej niezbędnej dziedziny życia człowieka.
Tu nie tylko chodzi o wielki sport, ale i o promocje województwa pomorskiego powszechnie uważanego za letniskowo-kąpielowe i winno być dobrze postrzegane przez sport powszechny rekreację ruchową oraz turystykę niekwalifikowaną pozostaje być niekwestionowanym faktem. Na popieranie tej promocji nie powołano Pomorskiej Rady Sportu dla Wszystkich, a Dyrekcja „Sportu”, Urzędu Marszałkowskiego nie przeznaczyła przez ostatnie lata np. dla Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej nawet jednego grosza na jednego mieszkańca województwa. Podczas gdy jeszcze 5 lat temu były tam jakieś grosze. Walory jakie przynosi społeczeństwu szeroko rozumiana kultura fizyczna to nie tylko aplauz z wywalczonych medali, ale przede wszystkim jakość i komfort życia. Dla dzieci i młodzieży to edukacja sposób na życie wreszcie to alternatywa dla narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu i otyłości. To ochrona i profilaktyka zdrowia po przez naturalne wzmacnianie biologiczne organizmu. Również jest środkiem gwarantującym prawidłowy rozwój psychofizyczny młodego człowieka.
Albowiem uważamy, że raczej  łatwiej jest  tworzyć różne formy zorganizowanych zajęć dla dzieci i młodzieży osób w średnim i starszym wieku niż łożyć ogromne pieniądze na medycynę naprawczą i na leczenie różnych schorzeń i zjawisk patologicznych.
Lepiej mieć zorganizowane grupy uprawiające sporty powszechne, rekreację ruchową lub turystykę tym samym zdrową wysportowaną młodzież promującą szkołę, wieś, miasto, gminę niż bandę rozbójników,
wandali, narkomanów lub nieletnich alkoholików. Często widzimy i słyszymy piękne mowy naszych polityków szkoda, ze to tylko na mowach się kończy, może Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Turynie coś w tym względzie pomogą, oby ku dobremu.

 

Rekreacja ruchowa i promocja aktywności (sport dla wszystkich)

 

Pierwsze to właściwe zaproponowanie modelu aktywności ruchowej dla dzieci

Drugie dla  dorosłych i podniesienie tej trudności do potęgi -  tak aby rzecz działa się w rodzinie. Obie propozycje albo "dwie w jednym" powinny być niezwykle cenne i oby znakomicie popychały tę tematykę (tu akurat TKKF ma ogromne doświadczenia), nieco naprzód. Oczywiście mamy świadomość i wiemy dobrze, że jest to jedna z najtrudniejszych barier, bo trudno zainteresować systematyczną aktywnością ruchową i wpleść ją w jakiś model zdrowego stylu życia "aby nam się chciało chcieć".

Mamy społeczeństwo mało aktywne i w gruncie rzeczy nie bardzo wiadomo dlaczego ludzie nie chcą robić tego, co z nader oczywistych i stokrotnie udowadnianych powodów powinni robić gorliwie, z wielka korzyścią dla siebie i swej rodziny. Wartość rodzinnej rekreacji opartej o przykład dorosłych jest z kolei jednym z najcenniejszych zjawisk  wychowawczych bo jak wiemy dobrze "dzieci niechętnie słuchają dorosłych, ale za to wiernie ich naśladują". Na dodatek niska ranga kultury fizycznej w rankingu zachowań człowieka i nadmiernie  wysoka wewnątrz jej ranga sportu wyczynowego i lekceważąco traktowana w praktyce (tu jest drużyna klasowa, a nie TKKF - znamy to z filmów), choć werbalnie dość eksponowana, codzienna aktywność ruchowa, może być wskazywaną jako przyczyny, wprawdzie nie jedyne takich zachowań.

Musi rozrastać się lobby wspierające aktywność ruchową lansując ją jako jeden z warunków gatunkowego wzmocnienia człowieka a w dalszej perspektywie jako jeden z warunków jego przetrwania. Musimy lasować modę na sport dla wszystkich a z tego wyłonimy znakomitych sportowców.

 

Kto, i jakie powinien mieć przygotowanie 

(więcej  http://www.powiat.pila.pl/rada_sportu/rada_inf.htm)

 

Świadczenie usług w zakresie:

-sportu kwalifikowanego

-sportu powszechnego

-rekreacji ruchowej

-odnowy biologicznej i rehabilitacji

-turystyki kwalifikowanej i niekwalifikowanej (na podstawie ustawy o kulturze fizycznej i ustawy o sporcie kwalifikowanym), jest reglamentowane z mocy prawa. Wykonawstwa i organizacji mogą się podjąć osoby posiadające uprawnienia państwowe z kwalifikacjami udokumentowanymi dyplomem menedżera sportu, menedżera organizacji imprez sportowych, dyplomem danej dyscypliny sportowej, dyplomem mgr rehabilitacji, dyplomem w zakresie odnowy biologicznej, legitymacją instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności, dyplomem trenera, legitymacją instruktora sportu.

Podstawa prawna: art. 42 do 46 ustawy o kulturze fizycznej Dz. U. z 2001 r  Nr 81 poz. 889 ze zmianami oraz art. 57 ustawy o sporcie kwalifikowanym Dz. U. z 2005 r. poz. 1298 Kryteria i warunki uzyskania kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych zawarte w Rozporządzeniu MENiS - Dz. U. z 2003 r. Nr 8 poz. 93 z późniejszym zmianami.

Wszystkie zagadnienia organizacyjno-prawne oraz porady praktyczne są zawarte w poradnikach dla działaczy stowarzyszeń kultury fizycznej wydanych przez Krajową  Federację Sportu i związki sportowe.

Pełnienie funkcji wolontariusza lub wykonywanie zadań usługowych jako kierownik, organizator, pilot wycieczek lub przewodnik bez posiadania państwowych /aktualnych uprawnień jest wykroczeniem i z mocy ustawy może być karane.

Uwaga! Jeżeli w wypoczynku biorą udział dzieci lub młodzież do lat 18  to opiekunowie muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia oraz zgodę obojga rodziców.

Podstawa prawna: Ustawa o usługach turystycznych -Dz. U. z 1997 r  Nr 133 poz  884 ze zmianami, art. 43 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2003 r. Nr. 96 poz. 873 Rozporządzenie MEN -Dz. U. z 2001 r. Nr 101 poz. 109  Rozporządzenie MENiS Dz. U. z 2001 r. Nr 135 poz. 1516.