Bezpieczne Ferie Zimowe


TKKF przez wiele lat szkoli wychowawców zimowisk i kolonii oraz instruktorów rekreacji ruchowej, i szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.  Bo c
zas ferii zimowych jest okresem beztroski dla dzieci, a dla ich opiekunów powinien być szczególnego rodzaju zainteresowaniem się warunkami bezpieczeństwa tego wypoczynku.

I - PRZED WYJAZDEM DZIECI NA ZIMOWISKO

Przed wyjazdem dzieci na zimowy wypoczynek opiekunowie i rodzice powinni przy wyborze organizatora wypoczynku zwrócić szczególną uwagę na to, czy:

a) posiada zezwolenie na organizowanie zimowiska w oferowanym miejscu,

b) posiada informację dotyczącą warunków zakwaterowania i pobytu dzieci – regulamin i program zimowiska, adres, telefony, co ułatwi ewentualny zarówno wcześniejszy kontakt z organizatorami wypoczynku, jak i w razie potrzeby z wypoczywającym dzieckiem,

c) zapewnia opiekę medyczną,

d) opiekunowie na zimowisku posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do tej pracy,

e) zapewnia na czas przejazdu właściwą opiekę nad dziećmi:
 - na 15 dzieci powinien przypadać jeden opiekun,
 - zakaz przewożenia po troje dzieci na siedzeniu podwójnym,
 - zakaz przewożenia dzieci poniżej 12 lat na przednich siedzeniach,

f) firma przewozowa:
 - posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,
 - posiada tabor zastępczy na wypadek awarii,
 - jej kierowcy posiadają świadectwa kwalifikacji i prawo jazdy kat. D lub D1,
 - pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne /autobus powyżej 15 miejsc - badania co pół roku/, ubezpieczenie OC oraz inne np. NW. Organizator może na własny koszt dokonać badań pojazdu tuż przed wyjazdem /może wówczas zwiększyć koszt wyjazdu o ok.2-5 zł/,
 - autobus ma na wyposażeniu 2 gaśnice, umieszczone w miejscu łatwo dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy,
 - przewóz wykonuje własnym taborem czy zatrudni podwykonawcę, który musi spełniać warunki wymagane od firmy z którą zawarta jest umowa o przewóz ,

Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed planowanym wyjazdem powinni zawiadomić najbliższą jednostkę policji o terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego. Medialnie akcję kontroli autobusów i kierowców obsługuje  Wydział Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku, tel. 321-52-79 lub 321-53-23 lub tel. kom. 502-522-4222.

Przy przejazdach PKP zasady sprawowania opieki nad dziećmi są takie same jak przy przejazdach autokarowych.

II -W CZASIE POBYTU DZIECKA NA ZIMOWISKU

Dziecko w czasie pobytu na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie. Aby zapewnić mu te warunki, należy wyposażyć je w:  - kartę telefoniczną, ułatwiającą kontakt z rodzicami lub opiekunami,
 - portfel na pieniądze najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku,
 - informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu zimowiska,
 - niezbędną ilość pieniędzy.

Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty, np.: telefony komórkowe, walkmany, złotą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój.

Aby dziecko umiało zadbać o własne bezpieczeństwo, należy nauczyć je podstawowych zasad zachowania się w czasie zimowiska, zwracając uwagę na:

1.obowiązek przestrzegania regulaminu zimowiska,

2.ograniczenie zaufania w kontaktach z osobami przypadkowo poznanymi,

3. odmawianie poczęstunku np. słodyczy czy napoi, oferowanych przez osoby nieznajome,

4.zakaz oddalania się z miejsca wypoczynku bez wiedzy opiekuna,

5. odmawianie zaproszeń do odwiedzin u osób nieznajomych /nawet zamieszkałych w tym samym hotelu, pensjonacie/,

6.zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,

7.zachowanie szczególnej ostrożności przy przechodzeniu przez drogę,

8.zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabaw na śniegu:  - zakaz rzucania śnieżkami w pieszych, samochody lub okna,
 - zakaz zjeżdżania na sankach lub nartach na szlaki komunikacyjne /ulice, torowiska/,  - korzystanie tylko z lodowisk specjalnie przygotowanych do zabaw  - bezwzględnie należy zakazać wchodzenia, na zamarznięte, rzeki , stawy, czy baseny.

9.W przypadku posiadania drogich przedmiotów lub znacznej ilości pieniędzy nie należy ich używać w sposób demonstracyjny /może to sprowokować zainteresowanie się nimi złodzieja/.

10.W razie potrzeby, np. w przypadku zabłądzenia, o drogę lub kierunek najlepiej pytać policjanta lub inną osobę w mundurze, np. żołnierza, strażnika miejskiego lub osobę z odpowiednim oznaczeniem np. przewodnika turystycznego, aby nie zainteresować sobą osób przypadkowych.

III - FERIE ZIMOWE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA

Dzieci pozostające w czasie ferii w domu nie zawsze umieją same zorganizować sobie czas. Aby im w tym pomóc, rodzice lub opiekunowie w miarę możliwości powinni umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań.

Jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników wskazanym byłoby:

1.zapewnienie opieki przez osoby zaufane,

2. pozostawienie przy telefonie numerów do opiekun ów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe 112, 997 - policja, 998 -straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe,

3.przekazanie zaufanym sąsiadom kluczy do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,

4.wyrobienie u dzieci nawyku zamykania drzwi od wewnątrz,

5.zezwolenie na wpuszczanie do domu tylko tych osób, na które wyrażają zgodę rodzice,

6. bezwzględne zakazanie wpuszczania osób nieznajomych:

Kiedy dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe. Należy dziecko nauczyć, aby :  - nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
 - klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
 - nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wprowadzić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
 - nie przebywało w miejscach grupowania się osób palących papierosy lub spożywających napoje alkoholowe,
 - nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
 - nie nawiązywało kontaktów z osobami nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
 - nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych /mogą pochodzić z przestępstwa/.

Pamiętajmy też, że zabawy w czasie zimowych ferii będą bezpieczne, gdy odbywać będą się na lodowiskach przyszkolnych czy osiedlowych oraz górkach specjalnie do tego przygotowanych. Akweny wodne, górki w okolicy dróg, przejazdów kolejowych, torowisk czy zbiorników wodnych są bardzo niebezpieczne. Pilnujmy, by nasze dzieci korzystały tylko z bezpiecznych, specjalnie przygotowanych i wydzielonych miejsc zabaw.

Masz wątpliwości zadzwoń lub wyślij do nas e-maila