Wstępne podsumowanie pierwszego dnia Międzynarodowego Kongresu SMART METROPOLIA 2015

 

Pierwszy dzień IV edycji Międzynarodowego Kongresu SMART METROPOLIA za nami, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Metropolia czasu wolnego”, nawiązującym do jednego z kluczowych projektów Unii Europejskiej – Smart Cities i będącym odpowiedzią na potrzebę dyskusji o adaptacji nowoczesnych miast do zmieniających się warunków życia.

W Kongresie bierze udział 80 prelegentów m.in. z Francji, Danii, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polski oraz ponad 500 uczestników. W trakcie 20 sesji omówionych zostanie sześć głównych obszarów tematycznych: przestrzeń miejska, zarządzanie miastem, nowoczesne myślenie o odpadach, sport i rekreacja, kultura oraz kuchnia regionalna.

Podczas uroczystego otwarcia Kongresu miało miejsce podpisanie umowy między Ministerstwem Sportu i Turystyki a Prezydentem Miasta Gdańska na dofinansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego w Gdańskim Ośrodku Kultury Fizycznej-  (podpisy pod dokumentem złożyli Minister SiT Adam Korol oraz z-ca Prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski. Wręczono również GRAND PRIX SMART METROPOLIA 2015.

Pierwszego dnia Kongresu odbyły się sesje poświęcone między innymi przemysłowi czasu wolnego, planowaniu jego przestrzeni, nowoczesnym rozwiązaniom komunikacyjnym i ich wpływowi na rozwój aktywności mieszkańców oraz ofercie edukacyjnej skierowanej do młodzieży i seniorów.

 

Prezes Pomorskiego Związku TKKF w rozmowie - stwierdził, że Minister Adam Korol, zaniedbuje i dyskryminuje w dofinansowywaniu nasze Towarzystwo, a tyle mówi o potrzebie przestrzeni miejsca z uwzględnieniem w niej odpowiednio zagospodarowaniu czasu wolnego. TKKF jako jedno ze starszych stowarzyszeń dysponuje doskonałymi funkcjonalnymi i racjonalnymi programami skierowanymi na wszelkie formy aktywizujące, a zwłaszcza prozdrowotne i wielka szkoda, że nie potrafimy jako społeczeństwo z nich wykorzystać. 

Jutro dalsza część Międzynarodowego Kongresu SMART METROPOLIA 2015, poświęcona ofercie kulturalnej związanej ze spędzaniem czasu wolnego, organizacji masowych imprez sportowych stanowiących promocję zdrowego stylu życia mieszkańców.